NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka

Biblioteka

Adres:
Miasteczko Galicyjskie
ul. Lwowska 226
(dwór z Łososiny Górnej)

Czytelnia biblioteczna czynna:
poniedziałek – piątek   9:00 – 15:00
Dworek pośród zieleni
Siedziba Biblioteki w Miasteczku Galicyjskim

Księgozbiór - nieco historii

U podstaw narodzin sądeckiego muzeum była właśnie biblioteka. Według jednych badaczy muzeum powstało przy Bibliotece Miejskiej im. Józefa Szujskiego w 1892 r., przechodząc na początku XX w. wraz z biblioteką pod zarząd Towarzystwa Szkoły Ludowej. Według innych, datą początkową naszej instytucji muzealnej był zapis testamentowy Józefa Wieniawy-Zubrzyckiego, kolekcjonera, bibliofila i filantropa, który w roku 1896 zapisał dworek przy ul. Jagiellońskiej 35 wraz z księgozbiorem złożonym z pięciuset ksiąg z przeznaczeniem na utworzenie „biblioteki i muzeum początkowego ogólnego dla miasta”. Kilka lat później w maju 1909 r. Zarząd Towarzystwa Szkoły Ludowej zdecydował o utworzeniu „Muzeum Ziemi Sądeckiej” przy bibliotece im. Szujskiego. Po wielu perypetiach organizacyjnych, zabiegach formalnych i pracach budowlanych, muzeum już jako byt samodzielny zostało otwarte w niemal całkowicie odrestaurowanym zamku sądeckim 13 sierpnia 1938 roku. Nie można wątpić, że powołana instytucja zaczęła organizować własną książnicę i archiwum. Okupacja niemiecka spowodowała niemal zupełne utracenie zbiorów muzealnych i bibliotecznych.

W lutym 1945 r. powołano placówkę na nowo, w oparciu o nikłą ocalałą część zbiorów przedwojennych. Początkowo muzeum mieściło się przy ul. Pijarskiej 21 w zespole pofranciszkańskim. W roku 1949 kolekcja muzealna liczyła 2038 eksponatów, a zasób biblioteczny stanowiło zaledwie 125 ocalałych woluminów. W 1965 r. instytucja przeprowadziła się do nowej siedziby w „Domu Gotyckim” przy ul. Lwowskiej. Wedle inwentarza z 1992 r. gromadziła już 13 083 eksponaty, a biblioteka rozrosła się do 8 290 pozycji.

Biblioteka dziś

Zasoby biblioteczne, systematycznie uzupełniane poprzez kupno, darowizny lub drogą wymiany z innymi muzeami liczą obecnie ponad 20 tysięcy jednostek. Zasadniczy profil księgozbioru tworzą publikacje, których głównym przedmiotem są dziedziny reprezentowane w zbiorach Muzeum, poczynając od specjalistycznych bibliografii, encyklopedii, leksykonów i słowników poprzez podręczniki i syntezy dziejów sztuki, wojskowości, numizmatyki, konserwatorstwa i muzealnictwa, monografie artystów i albumy, wydawnictwa o charakterze regionalnym (sandecjana, galicjana) na atlasach i mapach kończąc.
Sala czytelnicza. Witrynki z książkami, stoły i stoliki.
Czytelnia w Bibliotece

Cennik usług

Opłaty za wyszukiwanie i udostępnienie materiałów ze zbiorów bibliotecznych Muzeum Ziemi Sądeckiej:

1. Kwerenda zlecona z zewnątrz w zakresie wyszukiwania materiałów
bibliotecznych w obrębie posiadanych zasobów

a/ dla osób fizycznych lub instytucji
non profit – za 1 godzinę pracy pracownika merytorycznego 20,00 zł

b/ dla podmiotów gospodarczych – za 1 godzinę
pracy pracownika merytorycznego 40,00 zł

2. Wykonanie odbitek kserograficznych materiałów bibliotecznych

a/ format A4/1 szt – jednostronnie 0,20 zł

b/ format A4/ 1 szt – dwustronnie 0,30 zł

c/ format A3/ 1 szt – jednostronnie 0,50 zł

d/ format A3/ 1 szt – dwustronnie 0,60 zł

3. Wykonanie skanu z oryginału / za 1 szt
– odcienie szarości – format JPEG

a/ format A 1 3,00 zł

b/ format A 2 2,00 zł

c/ format A 3 1,50 zł

d/ format A 4 1,30 zł

4. Wykonanie skanu z oryginału / za 1 szt
– kolor – format JPEG

a/ format A 1 6,00 zł

b/ format A 2 5,00 zł

c/ format A 3 4,00 zł

d/ format A 4 2,00 zł

5. Nagranie na nośnik (płyta wliczona w cenę):

a/ CD 3,00 zł

b/ DVD 8,00 zł

6. Opłata za nieterminowe zwroty wypożyczonych
pozycji bibliotecznych
– kara umowna za każdy dzień zwłoki 0,50 zł

Dwór z Łososiny Górnej - siedziba Biblioteki

Biblioteka muzealna mieści się w dworze w Miasteczku Galicyjskim, który jest repliką dworu wzniesionego na początku wieku XIX w Łososinie Górnej.

„…drewniany, konstrukcji zrębowej, parterowy, prostokątny, dwutraktowy z dwoma skrzydłami bocznymi od tyłu. Dach na budynku czterospadowy o połaciach lekko wklęsłych. Od zajazdu ganek na czterech kolumnach, z daszkiem dwuspadowym i szczytem. Wewnątrz kominek z I połowy XIX wieku…”
(Dutkiewicz J., ‘’Katalog zabytków sztuki w Polsce” tom I Województwo Krakowskie zeszyt 7 Powiat limanowski str. 6.).
Dwór z Łososiny Górnej - siedziba Biblioteki
Replika dworu z Łososiny Górnej w Miasteczku Galicyjskim
Podczas rabacji galicyjskiej w 1846 r. chłopi splądrowali i zniszczyli łososiński dwór, a właściciel ledwie uszedł z życiem. W 1929 r. założona została tu szkółka agrarna (pierwsza w Polsce tzw. Górska Szkoła Rolnicza), która uczyła gospodarować na kamienistej beskidzkiej roli. Istniała do 1952 r.

Wydawnictwa do pobrania

Almanach Sądecki, R. XXV, nr 1/2 (94/95)
PDF 12.36 MB
Katalog wystawy „Edmund Cieczkiewicz. Melancholia”
PDF 8.47 MB
Ubiory ludowe i mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – katalog
PDF 11.72 MB
„Wybrane sandecjana w zbiorach Archiwum Państwowego w Lewoczy”
PDF 4.19 MB
Wzornik haftu lachowskiego
PDF 6.29 MB
Ubiory mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
PDF 6.15 MB
Łańcuch łączący Ziemię z Niebem
PDF 4.17 MB

Zeszyty sądecko-spiskie - do pobrania

„Zeszyty sądecko-spiskie” to periodyk, który zrodził się z trwającej od wielu lat współpracy muzealników słowackich i polskich. Wydawnictwo, przewidziane jako rocznik o charakterze popularnonaukowym, dokumentuje najnowsze dokonania badawcze oraz prezentuje syntezy autorskie poczynione na gruncie nauk historycznych i pokrewnych im dyscyplin naukowych, poruszających szeroko rozumiane zagadnienie upowszechniania kultury i tradycji  sąsiadujących ze sobą regionów – Spisza i Sądecczyzny.
Zeszyty sądecko-spiskie, tom 1
PDF 6.63 MB
Zeszyty sądecko-spiskie, tom 2
PDF 6.45 MB
Nowy Sącz-Spis notebooks, volume 3
PDF 4.24 MB
Zeszyty sądecko-spiskie, tom 4
PDF 7.49 MB
Zeszyty sądecko-spiskie, tom 5
PDF 3.28 MB
Zeszyty sądecko-spiskie, tom 6
PDF 2.57 MB
Zeszyty sądecko-spiskie, tom 7
PDF 3.84 MB
Zeszyty sądecko-spiskie, tom 8
PDF 5.03 MB
Zeszyty sądecko-spiskie, tom 9
PDF 7.55 MB
Zeszyty sądecko-spiskie, tom 10
PDF 12.21 MB
Zeszyty sądecko-spiskie, tom 11
PDF 9.02 MB