NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka

Cennik muzealnych form edukacyjnych

Opłaty za usługę zorganizowania i przeprowadzenia muzealnych form edukacyjnych w oddziałach i filiach Muzeum Ziemi Sądeckiej. Obowiązują od 15 kwietnia 2024 r.

1. Wyszczególnione niżej opłaty mogą być negocjowane indywidualne przy zaistnieniu okoliczności takich jak np. zajęcia wielodniowe, liczne grupy zorganizowane, itp. okoliczności. Wynegocjowane stawki każdorazowo zatwierdza Dyrektor Muzeum lub jego Zastępca, ewentualnie reguluje je stosowna umowa lub odrębne zarządzenie.

2. Zastosowano zwolnienie z podatku VAT na podstawie art..43 ust.1 pkt.33a) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku.

Przeprowadzenie lekcji muzealnej w formie wykładu-pogadanki bez zwiedzania ekspozycji
odpłatność od 1 os. za 1 godz. lekcyjną (karnet edukacyjny) - 10 zł

Przeprowadzenie lekcji muzealnej z elementami pokazu bez zwiedzania ekspozycji
odpłatność od 1 os. za 1 godz. lekcyjną (karnet edukacyjny) - 12 zł


Przeprowadzenie zajęć interaktywnych edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych bez zwiedzania ekspozycji

odpłatność od 1 os. za 1 godz. lekcyjną (karnet edukacyjny) - 5 zł

Dotyczy zajęć interaktywnych, edukacyjnych - wyszczególnionych w ofercie edukacyjnej 2023/2024 na stronie 21; 1. Stoi na stacji lokomotywa, 2. Spacerkiem po Muzeum, 3. Czytajmy dzieciomPrzeprowadzenie zajęć interaktywnych edukacyjnych GRY i ZABAWY bez zwiedzania ekspozycji
odpłatność od 1 os. za 1 godz. lekcyjną (karnet edukacyjny) - 5 zł

Przeprowadzenie terapeutycznych zajęć warsztatowych dla osób z niepełnosprawnościami bez zwiedzania ekspozycji
odpłatność od 1 os. (karnet edukacyjny) - obowiązuje we wszystkich oddziałach i filiach Muzeum - 6 zł

Przeprowadzenie edukacyjnych pokazów obrzędowości świątecznej i rękodzieła pn. "Rezem przygotowujemy się do świąt" bez zwiedzania ekspozycji
odpłatność od 1 os. (karnet edukacyjny) - obowiązuje we wszystkich oddziałach i filiach Muzeum - 14 zł


Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży uczącej się bez zwiedzania ekspozycji
odpłatność od 1 os. (karnet edukacyjny) - 16 zł
Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla dorosłych bez zwiedzania ekspozycji
odpłatność od 1 os. (karnet edukacyjny) - 25 zł

Dotyczy zajęć warsztatowych - wyszczególnionych w ofercie edukacyjnej 2023/2024 na stronach 25-28, 1. Klimaty Sądecczyzny.., 2. Po nitce do kłębka, 3. Mały etnograf, 4. Fotografia dawnych lat.., 5. Warszaty zabawkarskie, 6. Ekokolaż, 7. Wiejskie rękodzieło, 8. Zaplecione..., 9. Miasteczkowy Postcard, 10. Papier czerpany, 11. Etnografia Pienin.., 12. Godła Szalayowskie.Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży uczącej się bez zwiedzania ekspozycji

odpłatność od 1 os. (karnet edukacyjny) - 25 zł
Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla dorosłych bez zwiedzania ekspozycji
odpłatność od 1 os. (karnet edukacyjny) - 35 zł

Dotyczy zajęć warsztatowych - wyszczególnionych w ofercie edukacyjnej 2023/2024 na stronach 29-30; 1. Uszyte marzenia, 2. Pleciony ornament, 3. Organiczne mydełko, 4. pszczele ścieżki, 5. Sojowe-zapachLove, 6. ceramika w edukacji, 7. Makramowe dekoracje, 8. Na szkle malowane.
Przeprowadzenie warsztatów muzealnych dla dzieci i młodzieży uczącej się w ramach ścieżki edukacyjnej (bez zwiedzania ekspozycji)

odpłatność od 1 os. (karnet edukacyjny) - 18.00
Przeprowadzenie warsztatów muzealnych dla dorosłych w ramach ścieżki edukacyjnej (bez zwiedzania ekspozycji) odpłatność od 1 os. (karnet edukacyjny) - 33 zł

Dotyczy ścieżki edukacyjnej - wyszczególnionej w ofercie edukacyjnej 2023/2024 na stronie 32; 1. szlak rzemiosła i przemysłu wiejskiego, 2. szlak strojów sądeckich.., 3. Jak pachnie i smakuje wieś.