NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka

Nasze zbiory

Muzeum gromadzi zbiory w szczególności z zakresu:
1) historii - zbiory obejmujące materialne i duchowe ślady działalności człowieka; zasadniczą część zbiorów stanowią sandecjana, jak również przedmioty upamiętniające wydarzenia i postacie związane z dziejami regionu, w tym m.in. dokumenty, druki, pocztówki, fotografie, mapy, pieczęcie związane z dziejami Nowego Sącza i regionu
2) sztuki - dzieła sztuk plastycznych (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba), rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, które uzupełniają istniejące kolekcje wiodące: dawnej sztuki ludowej, sztuki sakralnej, sztuki cechowej, sztuki dworskiej, ikonografii, judaików, sztuki nowożytnej i współczesnej, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, w tym malarstwa Nikifora, rzeźby ludowej Karpat Polskich i malarstwa na szkle;
3) archeologii - obiekty pochodzące z wykopalisk z terenu historycznej Sądecczyzny oraz z obszaru kulturowo z nią związanego
4) etnografii - zbiory obejmujące elementy kultury materialnej, duchowej i społecznej narodów i grup etnograficznych zamieszkałych w przeszłości i obecnie na terenie Polskich Karpat i Podkarpacia, w szczególności na Sądecczyźnie
5) architektury i budownictwa ludowego - zbiory obejmujące obiekty architektury murowanej i drewnianej oraz budownictwa ludowego, prezentowane w Sądeckim Parku Etnograficznym
6) zbiory biblioteczne - obejmujące księgozbiór gromadzony w zakresie bibliografii dziedzinowej.
Obraz - pół twarzy - pół czaszki
Fragment obrazu ze zbiorów muzeum

Zasady udostępniania zbiorów

Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w Muzeum Ziemi Sądeckiej
DOCX 37.43 KB
Załącznik 1 Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego będącej w posiadaniu Muzeum Ziemi Sądeckiej
DOCX 12.82 KB
Załącznik 2 Cennik za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - stawki ryczałtowe
DOCX 15.30 KB
THE RULES FOR REUSING PUBLIC SECTOR INFORMATION
PDF 412.71 KB
Sample APPLICATION for reusing public sector information
DOC 110.00 KB