NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka

Galicyjski Festiwal Zmysłów – sensualne doświadczanie przestrzeni kultury i dziedzictwa regionu

Z przyjemnością informujemy, że Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - oddział Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Galicyjski Festiwal Zmysłów – sensualne doświadczanie przestrzeni kultury i dziedzictwa regionu” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Fundusz Promocji Kultury, którego dysponentem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczany jest na wspieranie m.in. ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych oraz działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.

Projekt „Galicyjski Festiwal Zmysłów – sensualne doświadczanie przestrzeni kultury i dziedzictwa regionu” to wielowątkowy program o charakterze edukacyjno-kulturowo-popularyzatorskim. Założeniem programu jest zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w Miasteczku Galicyjskim - oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Zaplanowane działania i materiały dostępnościowe stworzą warunki do integracji różnych grup wiekowych i społecznych oraz aktywizację osób o utrudnionym dostępie do kultury.

Projekt, oprócz niwelowania barier w dostępie do kultury, zakłada szereg działań towarzyszących festiwalowi o charakterze warsztatowym, animacyjnym i artystycznym.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

1. Wydarzenie plenerowe „Multisensoryka – wzrok, dotyk, smak i powonienie”

2. Cykl warsztatów multisensorycznych „Uczta zmysłów” składający się z 4 bloków tematycznych (warsztaty garncarskie, warsztaty malowania na szkle, warsztaty wyrobu mydełek z wosku pszczelego, warsztaty kulinarne).

Podstawowe założenia dla realizacji projektu:

Czas realizacji: do 31.12.2023 r.

Partnerzy projektu:

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu

• Zespół Szkół nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu

• Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu

Wysokość dofinansowania: 75 000,00 zł

Całkowita wartość: 125 470,00 zł


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Film "W pracowni tkackiej"

Film "W pracowni garncarskiej"

Film "U zielarki"

Film "W pracowni szewskiej"