NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT

Projekt „Muzealne spotkania z kulturą i tradycją dla wszystkich”

MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Muzealne spotkania z kulturą i tradycją dla wszystkich” w ramach projekt „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Wysokość grantu – 243 561,86 zł

Grant jest finansowany z następujących źródeł:

ze środków europejskich: 229 654,48 zł, co stanowi 94,29% powierzonego grantu
ze środków współfinansowania krajowego: 13 907,38 zł, co stanowi 5,71% kwoty powierzonego grantu
 

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia – 1 lipca 2022 r

Data zakończenia przedsięwzięcia – 31 maja 2023 r.
 

Projekt ma na celu :

Stworzenie warunków i narzędzi dających możliwość udziału w dotychczas proponowanej przez Muzeum ofercie programowej oraz poszerzenie jej o elementy dostosowane do potrzeb grup odbiorców OzN: słuchu, wzroku, intelektualną, osób w spektrum autyzmu, seniorów oraz rodzin z dziećmi.
Stworzenie ścieżek zwiedzania po ekspozycjach stałych w 3 oddziałach, wyposażonych w kopie eksponatów, tablety służące do wgrania tłumaczeń w PJM i tekstów ETR oraz zdjęć o dobrej rozdzielczości, nagrane filmy umieszczone na stronie Muzeum prezentujące ekspozycje SPE i MG tłumaczone w PJM, (SPE, MG,GG)
Zaaranżowanie wystaw czasowych z uwzględnieniem potrzeb w/w odbiorców w mobilne ścianki, przeszklone gabloty, lupy, tłumaczenia PJM podczas wernisaży i materiały graficzne,
Realizację warsztatów muzealnych na temat architektów sądeckich i garncarstwa za pomocą dostępnych materiałów edukacyjnych
Zaprojektowanie i stworzenie nowej unikalnej/dedykowanej strony Muzeum zgodnie z wytycznymi WCAG, dostosowanej do potrzeb OzN. Wypełnienie tych celów sprawi, że oferta muzeum stanie się bardziej atrakcyjna i dostępna dla większej liczby odbiorców.

Chałupa pogórzańska z Mszalnicy w Sądeckim Parku Etnograficznym

Szkoła Powszechna z Nowego Rybia w Sądeckim Parku Etnograficznym

Szkoła Powszechna z Nowego Rybia w Sądeckim Parku Etnograficznym

Dwór z Rdzawy w Sądeckim Parku Etnograficznym

Dom z Zagorzyna w Sądeckim Parku Etnograficznym

Sektor przemysłu ludowego w Sądeckim Parku Etnograficznym

Kościół z Łososiny Dolnej w Sądeckim Parku Etnograficznym

Zaproszenie na wystawę "Powrót do siebie. Grzegorz Pecuch - rzeźba”

Zaproszenie na wystawę "FOTOGAWĘDA. Ze zbiorów Mieczysława Cholewy"

Zaproszenie na wystawę "Sztuka natury - portret ziemi sądeckiej. Malarstwo Marka Libra"

PROJEKT