NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka
Wydarzenie

Prezentacja katalogu wystawy "Utracone, ocalone"

Od 29 września do 31 października 2023 r. w Domu Gotyckim można było oglądać wystawę "Utracone, ocalone" poświęconą historii powstania i rozpadu zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojennym losom Muzeum w Nowym Sączu. Jej zasadniczą częścią były artefakty, które do muzealnych kolekcji trafiły przed wojną i szczęśliwie ją przetrwały. W styczniu 1945 r. wysadzono skład amunicji w nowosądeckim zamku, gdzie siedzibę miało muzeum. Budowla uległa niemal całkowitemu zniszczeniu, przepadły też muzealne kolekcje.
Okładka książki kolaż zdjęć i napis Utracone, ocalone
Równolegle z organizacją wystawy pracownicy Muzeum prowadzili kwerendy w archiwach, poszukując dokumentów, które dałyby obraz strat poniesionych przez nowosądeckie muzealnictwo w wyniku zniszczenia zamku, grabieżczej działalności okupanta, a także rozproszenia zbiorów (próbując uratować zbiory przed zaborem i zniszczeniem, część ukryto.  Istnieją przypuszczenia, że nie wszystkie artefakty wróciły do Muzeum). Efektem pracy historyków jest katalog wystawy "Utracone, ocalone", na którego prezentację serdecznie zapraszamy.

Zawartość katalogu

Piotr Wierzbicki
Obraz zamku sądeckiego na przestrzeni wieków – analiza stanu badań

Dawid Golik
Zamek sądecki w czasie II wojny światowej oraz jego zniszczenie

Leszek Migrała
Muzealnictwo w Nowym Sączu do 1945 r.

Maria Marcinowska
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu od 1975 r. po współczesność.
Wybrane działania

Bartłomiej Czech
Próba klasyfikacji strat wojennych poniesionych przez Muzeum nowosądeckie na podstawie
inwentarzy muzealnych oraz zachowanej dokumentacji archiwalnej

Justyna Stasiek-Harabin
Pochodzenie i losy eksponatów Muzeum Ziemi Sądeckiej do 1945 r.

Joanna Hołda
Zbiory Działu Etnograficznego

Beata Wierzbicka
Zbiory Działu Historyczno-Archeologicznego

Edyta Ross-Pazdyk
Zbiory Działu SztukiDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”