NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka
Aktualność

XXVIII Międzyszkolny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Zachęcamy do udziału w dorocznym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.

Regulamin konkursu

Organizator

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Sączu (dawniej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego)

Współorganizatorzy:

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Oddział w Nowym Sączu

Stowarzyszenie "Dla Miasta” w Nowym Sączu


Patronat

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA


REGULAMIN KONKURSU

Honorowym przewodniczącym jury jest proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu ks. dr Jerzy Jurkiewicz. Przewodniczącym komisji konkursowej oceniającej prace jest dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Nowym Sączu (skład komisji: 2 reprezentantów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, nauczyciele techniki, religii, historii i plastyki, przedstawiciele Współorganizatorów).

Organizatorzy zalecają przeprowadzenie wewnętrznego konkursu w szkołach i wytypowanie najlepszych prac.

1.      W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, wykonując prace indywidualnie lub zespołowo (nie więcej niż 3 osoby w zespole).

2.      Szkołę mogą reprezentować najwyżej 3 szopki.

3.      Szopkę może wykonać, nie więcej niż 3 uczniów.

4.      Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Sączu, jako Organizator ma prawo do zgłoszenia 6 szopek.

5.      Szopki mogą być wykonane z różnych materiałów, nie powinny zawierać elementów wykonanych fabrycznie. Wymiary szopek są dozwolone do wielkości 60 cm x 60 cm x 60 cm.

6.      Prace mogą brać udział tylko w jednej edycji konkursu.

7.      Komisja konkursowa będzie oceniać ogólny wyraz artystyczny, nawiązanie do tradycji i tematyki bożonarodzeniowej, wkład pracy, pomysłowość i dokładność oraz dokona kwalifikacji prac do nagród
i wyróżnień oraz na wystawę pokonkursową.

8.      Uczestnictwo w konkursie należy potwierdzić telefonicznie (nr tel. 18 444-34-80) w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu lub e-mailowo na adres sp3@edu.nowysacz.pl do 17 listopada 2023 r.

9.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utworzenia 3 kategorii wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI, VII- VIII. Ilość kategorii oraz ilość przyznania nagród i wyróżnień w każdej z kategorii zależy od liczby zgłoszonych prac.

10.  Organizatorzy planują przyznanie nagród i wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.

11.  Prace należy składać w bibliotece Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu ul. Szkolna 7 (Budynek B — I piętro) w terminie do 5 grudnia 2023 r. w godzinach pracy biblioteki, tj. wtorek od 7.30 do 13.30, środa od 12.00 do 15.00 i piątek od 7.30 do 13.30.

12.  Zgłoszone szopki powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoty
i klasę oraz wartość pracy wg uznania autora. W przypadku szopek zmechanizowanych należy podać instrukcję obsługi.

13.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 grudnia 2023 r. w godz. 10 - 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Nowym Sączu.

14. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy odbędzie się 15 grudnia 2023 r.
o godzinie 12.00 w Galerii Marii Ritter, Rynek 2 w Nowym Sączu.

15. Nagrodzone i wyróżnione szopki będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Marii Ritter, Rynek 2 w Nowym Sączu w terminie od 15 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r.

16. Prace niezakwalifikowane do nagród, wyróżnień i na wystawę można odbierać w dniach 8 - 15 grudnia 2023 r. w bibliotece Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu (Budynek B — I piętro) w godzinach pracy biblioteki podanych wyżej. Po tym terminie prace zostaną przekazane do ośrodków pomocy społecznej.

17. Prace prezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Marii Ritter, Rynek 2 w Nowym Sączu będzie można odebrać w bibliotece Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu po zamknięciu wystawy tj. w dniach 26 lutego - 1 marca 2024 r. w godzinach pracy biblioteki podanych wyżej. Po tym terminie szopki przechodzą na własność Organizatora i zostaną przekazane na cele charytatywne.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac złożonych na konkurs do celów promocyjnych (na wszystkich polach eksploatacji).

19. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest załączenie w formie oświadczenia zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników konkursu podczas czynności związanych z jego realizacją.

Karta uczestnika

Regulamin Konkursu Szopek
DOCX 263.85 KB