NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka

Informacja o wyborze oferty na wynajem lokali użytkowych tj. karczmy, kawiarni i pokoi gościnnych w Miasteczku Galicyjskim

I N F O R M A C J A

Muzeum Okręgowe  w Nowym  Sączu  uprzejmie informuje, że  w postępowaniu przeprowadzonym wg Kodeksu cywilnego w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego na  wynajem  lokali użytkowych wraz z wyposażeniem tj. budynek karczmy regionalnej wraz z pokojami gościnnymi usytuowanymi na drugim poziomie karczmy o łącznej powierzchni łącznej 674,77m2, kawiarnia wraz zapleczem na pierwszym poziomie w budynku Ratusza o łącznej powierzchni 90,67m2 oraz pokojami gościnnymi usytuowanymi na trzecim poziomie w Ratuszu o powierzchni 260,30m2 z zapleczem recepcyjnym na pierwszym poziomie w Ratuszu o powierzchni 17,96 m2, położonych w obiektach Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 226 w Nowym Sączu, została wybrana oferta złożona przez GRUPĘ NOVO Sp. z o.o., z ceną w wysokości 13.830,00 zł netto (słownie: trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) + należny podatek VAT.

W prowadzonym postępowaniu  przetargowym złożona została jedna oferta.
Informacja o wyborze oferty NOVO
JPG 272.77 KB