NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka

Dostępność - Sądecki Park Etnograficzny

Sądecki Park Etnograficzny
ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83 B
33-300 Nowy Sącz
kasaspe@muzeum.sacz.pl +48 18 441 44 12, kasa, informacja – wew. 106

Ogólne informacje

Sądecki Park Etnograficzny to największe muzeum skansenowskie w Małopolsce. Prezentuje architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową lokalnych grup etnograficznych: Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców i Cyganów. Na powierzchni 20 hektarów znajduje się kilkadziesiąt budynków m.in. zagrody chłopskie, siedemnastowieczny dwór szlachecki z unikalną polichromią we wnętrzach, folwark dworski oraz osiemnastowieczne świątynie: kościół rzymskokatolicki, cerkiew greckokatolicka i kościół protestancki. Skansen podzielony jest na 8 sektorów. W jednym z nich odtworzono zabudowę kolonistów niemieckich z Gołkowic Dolnych, a na skraju lasu małe osiedle cygańskie. W skansenie jest także sektor przemysłu wiejskiego z młynem, foluszem i dwoma tartakami napędzanymi siłą wody. Ekspozycja skansenu prezentuje chronologiczne, majątkowe i społeczne zróżnicowanie kultury ludowej Sądecczyzny. Wiedzę o tradycji regionu wzbogacają tematyczne wystawy etnograficzne: „Izba weselna” i „Maziarstwo łemkowskie”. Tradycyjny charakter ma otoczenie zagród wraz z zakomponowaniem zieleni.

Uzupełnieniem ekspozycji skansenu jest wystawa Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu. Prezentowane są tam różne aspekty kultury ludowej takie jak wyposażenie wnętrz, rzemiosła, narzędzia rolnicze, plastyka obrzędowa, strój ludowy. Ze względu na tą tematykę i dostępność architektoniczną obiektu, polecamy przed zwiedzaniem Sądeckiego Parku Etnograficznego wizytę w tym muzeum osobom z niepełnosprawnościami ruchu.

Skansen udostępniany sezonowo od początku maja do połowy października. Poza sezonem zwiedzanie spacerowe bez możliwości wejścia do wnętrz chałup. Zwiedzanie ekspozycji indywidualnie lub z przewodnikiem. Aktualny regulamin zwiedzania i cennik co roku dostępny na stronie internetowej muzeum.

Dojazd, parking

Dojazd do Sądeckiego Parku Etnograficznego możliwy jest samochodem osobowym oraz linią nr 14 i 15 komunikacji miejskiej – przystanek autobusowy pn. „Długoszowskiego – Skansen”. Przystanek znajduje się około 200 metrów od bramy wejściowej do skansenu.

Rozkład jazdy:
zobacz: Linia 14   http://www.mpk.nowysacz.pl/timetable/line/14/0/0
zobacz: Linia 15  http://www.mpk.nowysacz.pl/timetable/line/15/0/0

Przy bramie wejściowej na teren Sądeckiego Parku Etnograficznego znajduje się niewielki i bezpłatny parking, bez wyznaczonych miejsc postojowych, parking nie jest utwardzony. Istnieje również możliwość wejścia do skansenu od strony Miasteczka Galicyjskiego. Jest tam duży, bezpłatny parking wyłożony kostką, przeznaczony zarówno dla aut osobowych jak i autobusów.

Otoczenie muzeum

Ze względu na specyfikę ekspozycji, czyli muzeum typu wieś, poruszanie się po skansenie oraz wejście do budynków jest utrudnione (nierówność terenu, nieutwardzone drogi, wysokie progi, wąskie drzwi, niskie stropy i nadproża). W wybranych obiektach w skansenie znajdują się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami ruchu. W sektorze kolonistów niemieckich, który znajduje się przy wejściu do parku od strony Miasteczka Galicyjskiego, mieści się sala wystaw zmiennych dostosowana dla osób poruszających się na wózku, a w samym Miasteczku Galicyjskim toaleta przystosowana dla osób o ograniczonej motoryce.

Kasa

Główna kasa skansenu oraz informacja znajdują się od strony ul. Wieniawy-Długoszowskiego 83b, około 60 metrów za bramą, po stronie lewej. Jest to mały drewniany budynek, do którego prowadzi żwirowana droga. Wejście do kasy po czterech drewnianych schodkach, drzwi otwierają się w prawą stronę do środka, próg. W godzinach otwarcia skansenu w kasie znajduje się przynajmniej jeden pracownik, który monitoruje przestrzeń budynku i jego otoczenie. Pracownik w razie potrzeby może wyjść do zwiedzającego poruszającego się na wózku.

Druga kasa oraz wejście do skansenu znajdują się w Miasteczku Galicyjskim od ul. Lwowskiej 226. Kasa dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej motoryce, poruszających się na wózku.

Wnętrza

Sądecki Park Etnograficzny jest muzeum na wolnym powietrzu obejmującym łącznie 79 obiektów architektury ludowej: budynki mieszkalne, świątynie, zabudowania gospodarcze i przemysłowe, mała architektura. Obiekty mają zróżnicowaną kubaturę/wielkość. We wnętrzach budynków naturalne oświetlenie, w świątyniach i dworze dodatkowo wzmocnione sztucznym źródłem światła. Celem ekspozycji jest możliwie najwierniejsze przybliżenie zwiedzającym realiów życia wsi sądeckiej sprzed stu lat, w chałupach i jej otoczeniu w obiektach nie wprowadzono multimedialnych pomocy dydaktycznych czy tabliczek z opisami. W sezonie turystycznym w wybranych obiektach przebywają opiekunowie ekspozycji, którzy udzielają informacji o danym obiekcie. Niektóre wnętrza zostały oddzielone sznurkiem i można je oglądać z wejścia do pomieszczenia.

Dogodność zwiedzania ekspozycji uzależniona od warunków atmosferycznych. W kasie do biletów dołączony plan skansenu z podstawowymi informacjami o obiektach. Plan skansenu możliwy również do pobrania w wersji elektronicznej za pomocą qr kodu oraz ze strony muzeum.

W kasie możliwy zakup przewodnika po muzeum przybliżający historię oraz ukazujący zdjęcia wybranych obiektów prezentowanych na ekspozycji. Do pobrania ze strony internetowej audioprzewodnik po skansenie.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pintscher.muzeum&hl=pl

Toaleta

Toaleta, znajduje się w kolejnym budynku za kasą główną, podejście pod lekką górkę. Do toalet prowadzi kamienny chodnik. Toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Informacje dla rodzin z małymi dziećmi

Ze względu na specyfikę ekspozycji (nierówność terenu, nieutwardzone drogi, wysokie progi) poruszanie się po skansenie oraz wejście do budynków dla osób z wózkami dziecięcymi jest utrudnione. W kasie skansenu do pobrania przewodnik dla rodzin z dziećmi. Przewodnik możliwy również do pobrania w wersji elektronicznej za pomocą qr kodu. Dla dzieci bezpłatna broszura edukacyjna o skansenach małopolski dostępna w kasie i na stronie https://skansenova.pl/sadecki-park-etnograficzny/materialy-do-pobrania oraz słuchowisko o ekspozycji skansenu do pobrania ze strony internetowej http://muzeum.sacz.pl/strony_media/sluchowisko-uslyszec-skansen/

Informacje dla seniorów

Na ekspozycji znajdują się liczne drewniane ławki do odpoczynku. Są one zlokalizowane przy obiektach. W skansenie nie ma możliwości wypożyczenia wózka. Istnieje możliwość zamówienia wsparcia asystenta po zgłoszeniu z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

nr telefonu: 18 441 44 12

Możliwość pobrania audioprzewodnika na urządzenia mobilne: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pintscher.muzeum&hl=pl

Informacje dla osób o ograniczonej mobilności, w tym osób z niepełnosprawnością ruchu

Ze względu na specyfikę ekspozycji tj. muzeum typu wieś samodzielne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchu po skansenie oraz wejście do budynków jest utrudnione (obszar zróżnicowany wysokościowo, strome podejścia, nierówność terenu, nieutwardzone drogi, wysokie progi, wąskie drzwi, niskie stropy i nadproża).  Istnieje możliwość zamówienia asystenta po zgłoszeniu z dwutygodniowym wyprzedzeniem: nr telefonu: 18 441 44 12. W sezonie turystycznym w wybranych obiektach w każdym sektorze przebywają opiekunowie ekspozycji, służący pomocą i informacją.

W sektorze kolonistów józefińskich sąsiadującym z Miasteczkiem Galicyjskim, znajduje się toaleta przystosowana dla osób o ograniczonej motoryce.

Szyny dla osób poruszających się na wózkach ulokowane są w wybranych obiektach: kościół z Łososiny Dolnej nr 11, dwór z Rdzawy nr 17, cerkiew z Czarnego nr 30, kościół ewangelicki ze Stadeł nr 67, chałupa z Zagorzyna nr 47, chałupa z Obidzy nr 52.

Zwiedzanie alternatywne:

– na stronie internetowej muzeum:

skrócony przewodnik po ekspozycji z plikami audio do odsłuchania,
audioprzewodnik do pobrania na smartfony lub do odsłuchania na stronie,
rozbudowane opisy eksponatów i ich szczegółowe fotografie w poszczególnych obiektach dostępne na nowej trasie zwiedzania skansenu – dostępne również za pośrednictwem systemu beaconów (130 opisów),
filmy przybliżające ekspozycję dostępne również na kanale youtube muzeum
https://www.youtube.com/user/muzeumokregowe

panoramy 3D poszczególnych wnętrz
– drukowany przewodnik po skansenie do zakupienia w kasie;

Informacja dla osób słabowidzących i niewidomych

We wnętrzach obiektów panuje naturalny półmrok. Świątynie i dwór posiadają dodatkowo oświetlenie elektryczne. Część obiektów posiada audiodeskrypcję obejmującą opis samego budynku oraz opis wybranych eksponatów prezentowanych we wnętrzach. Audiodeskrypcja oraz opis tekstowy są dostępne poniżej.

AUDIODESKRYPCJA

W sektorze kolonistów józefińskich znajduje się makieta dotykowa Sądeckiego Parku Etnograficznego. W wybranych obiektach na ekspozycji dostępne pomoce dotykowe – kopie wybranych eksponatów i wybranych detali zdobniczych (planowane od połowy listopada – Chałupa z Gostwicy nr 2, Chałupa z Obidzy nr 52, Chałupa z Wierchomli nr 32)

Informacje o ekspozycji zawarte na mapce skansenu dołączonej do biletów wstępu. Informacji o obiektach udzielają również opiekunowie zbiorów przebywający w poszczególnych obiektach. Na stronie internetowej do pobrania audioprzewodnik:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pintscher.muzeum&hl=pl

W kasie dostępny regulamin zwiedzania w alfabecie Braielle’a. Możliwość wprowadzania psów przewodników.

Informacja dla osób słabosłyszących i niesłyszących

W planach realizacja napisów dla niesłyszących do wybranych filmów dokumentalno – edukacyjnych na temat kultury ludowej Sądecczyzny dostępnych na stronie muzeum.

Informacje dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wybrane obiekty i eksponaty w nich prezentowane mają tekst łatwy do czytania, dostępne do pobrania na stronie internetowej muzeum.
Na ekspozycji drewniane ławki do odpoczynku ulokowane przy obiektach.

Informacje dla osób w spektrum autyzmu

Na ekspozycji skansenu można doświadczyć dużą ilość naturalnych bodźców przyrodniczych. W obiektach występują naturalne oświetlenie i akustyka.

Sądecki Park Etnograficzny – przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu  (pdf, 11,4 MB)

Regulamin postępowania dla zwiedzających na wypadek ewakuacji

Z chwilą podjęcia decyzji o ewakuacji z obiektu lub terenu Muzeum, wszystkie osoby przebywające w Muzeum mają obowiązek słuchać komunikatów dotyczących dalszego postępowania, a przede wszystkim:

Po uruchomieniu alarmu i ogłoszeniu ewakuacji z Muzeum, masz obowiązek podporządkować się poleceniom osoby kierującej akcją ewakuacyjną oraz współpracować z nią.
Akcją ewakuacyjną kieruje pracownik Muzeum z identyfikatorem lub strażak.
Jeżeli ewakuujesz się w grupie, którą kieruje asystent, stosuj się również do jego poleceń.
Powiadom inne osoby przebywające w pomieszczeniu (lub na okolicznym terenie) o charakterze zagrożenia i konieczności podjęcia ewakuacji.
Pracownicy Muzeum pomagają osobom z niepełnosprawnościami w sprawnej ewakuacji do czasu przyjazdu wyspecjalizowanych jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
Drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne w obiektach oznakowane są zielonymi znakami. Znaki te świecą przez około 2 godziny w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego i wskażą Ci kierunek ewakuacji.
Kieruj się zgodnie z tymi znakami najkrótszą drogą do najbliższej klatki schodowej lub wyjścia prowadzącego bezpośrednio na zewnątrz obiektu.
Jeżeli nie znajdujesz się w strefie bezpośrednio objętej pożarem i nie możesz się samodzielnie ewakuować, oczekuj na przyjście pracownika Muzeum, który udzieli Ci pomocy podczas ewakuacji.
W pierwszej kolejności ewakuują się osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, osoby wymagające pomocy asystenta np. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby niewidome, niesłyszące lub starsze, niezdolne do samodzielnego ewakuowania się.
Jako pierwsi ewakuują się również osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar.
Pierwszeństwo mają też osoby będące w pomieszczeniach, które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia.
Jeżeli ewakuujesz się w grupie pamiętaj, aby osoby, które mogą poruszać się samodzielnie, były na końcu grupy.
Jeżeli Twoja droga ewakuacji zostanie zablokowana, niezwłocznie skontaktuj się dostępnymi środkami z pracownikiem Muzeum (np. telefonicznie).
Numer telefonu do kasy Sądeckiego Parku Etnograficznego: 18 441 44 12 wew. 106

Przy silnym zadymieniu pomieszczeń poruszaj się w pozycji pochylonej, staraj się trzymać głowę jak najniżej, gdzie jest mniej dymu.
Jeżeli możesz zasłoń usta i nos wilgotną chustką, to ułatwi Ci oddychanie.
Podczas ewakuacji przez mocno zadymione pomieszczenia poruszaj się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.
Jeżeli jesteś na ekspozycji, na I piętrze, pamiętaj, że w przypadku pożaru winda będzie nieczynna.
Po opuszczeniu zagrożonego terenu, pracownik Muzeum wskaże Ci miejsce, gdzie należy iść. Oczekuj tam na dalszą pomoc.

Oferta edukacyjna

Działania edukacyjne w Sądeckim Parku Etnograficznym realizowane są z duża elastycznością i dostosowane są do oczekiwań grupy. Tematy dedykowane szczególnie osobom z niepełnosprawnościami:

Mały projektant mody ludowej
Rośliny jadalne, lecznicze i uprawne
Zabawy naszych dziadków
Dzień z życia na wsi
Odpłatność od grup (do 20 os.) – 140 zł

Kontakt i wsparcie ze strony pracowników

Koordynatorem dostępności w Muzeum jest Daniel Lachor, który udzieli wszystkich niezbędnych informacji na temat udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz wizyty w oddziałach Muzeum:

e-mail: d.lachor@muzeum.sacz.pl
nr. tel.:
18 444 35 70 w. 106, 107
18 443 77 08 w. 123, 124

 

W Sądeckim Parku Etnograficznym osobą wspierającą działania koordynatora jest Kamil Basta.

e-mail: k.basta@muzeum.sacz.pl

nr tel. 18 441 44 12 w. 103