NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka

Ekspozycja w Muzeum Lachów Sądeckich

Ekspozycja w Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich w Podegrodziu składa się z trzech wystaw stałych: Tradycyjna kultura materialna regionu lachowskiego, Fotografie i pamiątki po wiejskim fotografie Wojciechu Migaczu oraz Zabytki Archeologiczne Ziemi Sądeckiej.

Kultura ludowa Lachów Sądeckich

Kulturę ludową Lachów Sądeckich obrazuje około 300 eksponatów, pogrupowanych w przejrzysty sposób ze względu na funkcję, jaką pełniły. Zgromadzono m. in. muzealia związane z rzemiosłem (garncarstwo, kowalstwo, obróbka włókna i drewna), pracą w polu, gospodarstwem domowym, strojem, sztuką ludową oraz plastyką obrzędową ukazującą tradycyjne lachowskie święta doroczne i rodzinne (wieńce dożynkowe, szopki, turonie, gwiazdy kolędnicze i różdżki weselne). Na ekspozycji obejrzeć można lachowskie meble, przedmioty codziennego użytku oraz tradycyjne rękodzieło. Barwną część wystawy stanowią stroje lachowskie, uważane za jedne z najpiękniejszych wiejskich strojów ludowych w Polsce. Wystawę uzupełniają reprodukcje archiwalnych zdjęć Wojciecha Migacza, Eugeniusza Frankowskiego i Mieczysława Cholewy oraz cytaty, pochodzące m. in. z opracowania Stanisława Udzieli „Kilka słów o strojach, budowlach i sprzętach na Sądecczyźnie”. W trakcie zwiedzania istnieje także możliwość obejrzenia filmu „Wieś sądecka. LUDEM Oskara Kolberga inspirowane”.

Wystawa poświęcona Wojciechowi Migaczowi

Wystawa stała dotycząca życia i twórczości Wojciecha Migacza 
obejmuje przede wszystkim reprodukcje czarno-białych zdjęć wykonanych przez wiejskiego fotografa. Obrazują one różne aspekty życia Lachów: zabudowę wsi, całoroczny cykl zajęć rolniczych i prac w gospodarstwie, spotkania towarzyskie i rodzinne oraz zwyczaje i obrzędy doroczne. Odzwierciedlają wyjątkową więź rodzinną i wiejską. Dużą część zbioru reprezentują portrety chłopskie, wykonywane na zamówienie. Fotografie Wojciecha Migacza stanowią znakomitą dokumentację kultury sądeckiej wsi oraz przemiany cywilizacyjne, których doświadczyła. Ekspozycję uzupełniają pamiątki po artyście: m. in. wykonany przez niego własnoręcznie aparat, kopioramy, odznaki, rysunki i dokumenty.


Więcej o Wojciechu Migaczu:

https://muzeum.sacz.pl/oddzial/muzeum-lachow-sadeckich/wojciech-migacz-chlopski-fotograf-lachowskiej-wsi

https://muzeum.sacz.pl/oddzial/muzeum-lachow-sadeckich/swiatloczuly-film-dokumentalny-o-wojciechu-migaczu

Wystawa zabytków archeologicznych

Wystawa dotycząca zabytków archeologicznych składa się z przedmiotów znalezionych podczas wykopalisk prowadzonych na terenie gminy Podegrodzie oraz Sądecczyzny. Eksponaty zostały pogrupowane na okresy historyczne: epoka kamienia, brązu, żelaza, średniowiecze oraz okres staropolski. Na ekspozycji obejrzeć można m. in. paleolityczne groty strzał, neolityczne topory kamienne, biżuterię i ozdoby z epoki brązu, fragmenty średniowiecznych naczyń oraz bite w okresie staropolskim monety.