NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka

Dostępność - Muzeum Lachów Sądeckich

Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu
Podegrodzie 525
33-386 Podegrodzie
podegrodzie@muzeum.sacz.pl
48 18 440 01 88
48 785 190 830

Ogólne informacje

Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich w Podegrodziu jest filią Sądeckiego Parku Etnograficznego. Powstało z prywatnej kolekcji etnograficznej założycieli – regionalistów i animatorów kultury, zamieszkałych w Podegrodziu od końca lat dwudziestych XX wieku. Ekspozycja poświęcona jest tradycyjnej kulturze materialnej regionu lachowskiego: rolnictwu, wiejskim rzemiosłom jak garncarstwo, kowalstwo, obróbka włókna i tkactwo. Prezentowana jest również współczesna sztuka ludowa oraz plastyka obrzędowa, związana z tradycyjnymi świętami rodzinnymi i dorocznymi: różdżki weselne, palmy wielkanocne, wieńce dożynkowe, szopki, gwiazdy kolędnicze, turonie, koniki. W muzeum eksponowane są oryginalne świąteczne stroje podegrodzkie, powstałe w większości na przełomie XIX i XX wieku. Na bogato wyszywanych męskich kaftanach, gurmanach, kobiecych gorsetach i wizytkach można podziwiać doprowadzone do perfekcji zdobnictwo wiejskich ubiorów. Wystawę etnograficzną uzupełnia poświęcona przeszłości regionu ekspozycja archiwalnych zdjęć wiejskiego fotografa Wojciecha Migacza żyjącego w Gostwicy na przełomie XIX i XX wieku. Osobny zakres tematyczny prezentuje wystawa ze zbiorów własnych nowosądeckiego muzeum pt. „Archeologia Podegrodzia i okolic Nowego Sącza”.

Dojazd, parking

Dojazd we własnym zakresie samochodem lub autobusem turystycznym. Parking ogólnodostępny, bezpłatny, o utwardzanej nawierzchni wyłożonej kostką.

Otoczenie muzeum

Otoczenie stanowi płaski teren. Do budynku prowadzi chodnik.

Wejście

Wejście do muzeum znajduje się po lewej stronie, na końcu budynku. Drzwi otwierają się w prawą stronę na zewnątrz, brak progu. Kasa znajduje się po prawej stronie. W razie potrzeby pracownik wychodzi do zwiedzającego. Brak systemu przywoławczego.

Wnętrze

Na ekspozycję prowadzą szerokie, szklane drzwi, otwierane w lewą stronę na zewnątrz, brak progu. Wystawa etnograficzna i archeologiczna znajdują się w tej samej sali wystawowej. Szeroka ścieżka komunikacyjna pozwala na swobodne poruszanie się po sali ekspozycyjnej, wszystkie eksponaty umieszczone są na podestach oraz ekspozytorach, co umożliwia swobodne oglądanie zgromadzonych zbiorów z wielu perspektyw. Informacji o wystawie udziela opiekun ekspozycji.

Toaleta i miejsce do odpoczynku

W drugiej części budynku, do której przechodzi się przez ekspozycję, umiejscowiona jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Drzwi otwierane na zewnątrz, w stronę prawą. Uchwyt składany po prawej stronie, po lewej stały. Możliwość swobodnego podjechania wózkiem pod umywalkę. Brak przewijaka. Siedziska do odpoczynku znajdują się na zewnątrz budynku.

Informacje dla rodzin z małymi dziećmi

Układ ekspozycji wygodny dla rodzin zwiedzających z wózkami dziecięcymi.

Informacje dla seniorów

Miejsca do odpoczynku znajdują się na zewnątrz budynku. Wystawa mieści się w jednej przestrzeni. W razie potrzeby pracownik muzeum udostępnia krzesła do odpoczynku.

Informacje dla osób o ograniczonej mobilności, w tym osób z niepełnosprawnością ruchu

Ekspozycja zaprojektowana w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Szeroka ścieżka zwiedzania umożliwia swobodne przemieszczenie się osobie na wózku po ekspozycji.

Informacja dla osób słabowidzących i niewidomych

Napisy na ekspozycji umieszczono dużą czcionką, w kontrastowych kolorach. Oświetlenie sztuczne i naturalne. W planach wykonanie kopii eksponatów oraz pomocy dotykowych. Osoby niewidome mogą swobodnie poruszać się z białą laską po wystawie, gdyż działy tematyczne prezentowane są na cokole wyznaczającym przestrzeń do poruszania się dla zwiedzających.

Informacja dla osób słabosłyszących i niesłyszących

Na ekspozycji czasowo wyświetlane są filmy dokumentalno-edukacyjne, do których zaplanowano przygotowanie napisów. W kasie do pobrania przewodnik z tekstami łatwymi do czytania. Brak pętli indukcyjnych, pomocy dotykowych, piktogramów, systemów audioprzewodników.

Informacje dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Na wystawie poszczególne działy tematyczne zostały wyróżnione kolorystycznie. Czytelne napisy dużą czcionką, w kontrastowych kolorach. W pomieszczeniu oświetlenie sztuczne i naturalne. W planach wykonanie pomocy sensorycznych. W kasie do pobrania przewodnik z tekstami łatwymi do czytania.

Informacje dla osób w spektrum autyzmu

Na wystawie poszczególne działy tematyczne zostały wyróżnione kolorystycznie. Czytelne napisy w kontrastowych kolorach. Na ekspozycji oświetlenie sztuczne i naturalne. W planach wykonanie pomocy sensorycznych. W kasie do pobrania przewodnik z tekstami łatwymi do czytania. Brak słuchawek wyciszających.
Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu
PDF 7.32 MB

Regulamin postępowania dla zwiedzających na wypadek ewakuacji

Z chwilą podjęcia decyzji o ewakuacji z obiektu lub terenu Muzeum, wszystkie osoby przebywające w Muzeum mają obowiązek słuchać komunikatów dotyczących dalszego postępowania, a przede wszystkim:

Po uruchomieniu alarmu i ogłoszeniu ewakuacji z Muzeum, masz obowiązek podporządkować się poleceniom osoby kierującej akcją ewakuacyjną oraz współpracować z nią.
Akcją ewakuacyjną kieruje pracownik Muzeum z identyfikatorem lub strażak.
Jeżeli ewakuujesz się w grupie, którą kieruje asystent, stosuj się również do jego poleceń.
Powiadom inne osoby przebywające w pomieszczeniu (lub na okolicznym terenie) o charakterze zagrożenia i konieczności podjęcia ewakuacji.
Pracownicy Muzeum pomagają osobom z niepełnosprawnościami w sprawnej ewakuacji do czasu przyjazdu wyspecjalizowanych jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
Drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne w obiektach oznakowane są zielonymi znakami. Znaki te świecą przez około 2 godziny w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego i wskażą Ci kierunek ewakuacji.
Kieruj się zgodnie z tymi znakami najkrótszą drogą do najbliższej klatki schodowej lub wyjścia prowadzącego bezpośrednio na zewnątrz obiektu.
Jeżeli nie znajdujesz się w strefie bezpośrednio objętej pożarem i nie możesz się samodzielnie ewakuować, oczekuj na przyjście pracownika Muzeum, który udzieli Ci pomocy podczas ewakuacji.
W pierwszej kolejności ewakuują się osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, osoby wymagające pomocy asystenta np. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby niewidome, niesłyszące lub starsze, niezdolne do samodzielnego ewakuowania się.
Jako pierwsi ewakuują się również osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar.
Pierwszeństwo mają też osoby będące w pomieszczeniach, które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia.
Jeżeli ewakuujesz się w grupie pamiętaj, aby osoby, które mogą poruszać się samodzielnie, były na końcu grupy.
Jeżeli Twoja droga ewakuacji zostanie zablokowana, niezwłocznie skontaktuj się dostępnymi środkami z pracownikiem Muzeum (np. telefonicznie).
Numery telefonów do kasy Muzeum Lachów Sądeckich:
18 440 01 88,
18 785 190 830

Przy silnym zadymieniu pomieszczeń poruszaj się w pozycji pochylonej, staraj się trzymać głowę jak najniżej, gdzie jest mniej dymu.
Jeżeli możesz zasłoń usta i nos wilgotną chustką, to ułatwi Ci oddychanie.
Podczas ewakuacji przez mocno zadymione pomieszczenia poruszaj się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.
Po opuszczeniu budynku, pracownik Muzeum wskaże Ci miejsce, gdzie należy iść. Oczekuj tam na dalszą pomoc.

Oferta edukacyjna

Zajęcia edukacyjne realizowane są z dużą elastycznością i dostosowane są do oczekiwań grupy. Zajęcia dedykowane osobom z niepełnosprawnością: Strój Lachów Sądeckich.

Kontakt i wsparcie ze strony pracowników muzeum

Koordynatorem dostępności w muzeum jest Daniel Lachor, który udzieli wszystkich niezbędnych informacji na temat udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz wizyty w oddziałach Muzeum:

e-mail: d.lachor@muzeum.sacz.pl
tel.:
18 444 35 70 wew. 106, 107
18 443 77 08 wew. 123, 124

 

W Muzeum Lachów Sądeckich osobą wspierającą działania koordynatora jest Kamil Basta.

e-mail: k.basta@muzeum.sacz.pl

nr tel. 18 441 44 12 wew. 103