NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka

Muzeum Młynarstwa, Techniki i Rzemiosła Wiejskiego im. Józefa Winiarskiego

Kontakt: 788 175 741
Facebook: Osada Młyńska Roztoka-Brzeziny 105

Osada młyńska Józefa Winiarskiego z budynkiem młyna wodnego przebudowanego na młyn elektryczny. We młynie zachowany jest sprzęt młynarski. Ekspozycję uzupełniają fotografie i dokumenty odnoszące się do historii osady, osoby i rodziny młynarza, prezentowane w jego rodzinnym domu.
Osada jest miejscem, w którym, w autentycznym usytuowaniu od blisko 100 lat, zachowały się wszystkie elementy zabudowy wraz z wyposażeniem, a przede wszystkim warsztat pracy wiejskiego młynarza: młyn i tartak. Osada ma też walory etnograficzne, ukazując charakterystyczne cechy dawnego budownictwa i rzemiosła oraz styl codziennego życia wiejskiego i jest wpisana do ewidencji obiektów zabytkowych.

Zbiory

Budynek młyna – Wybudowany został ok. 1930 roku, na powierzchni 8 x 5 m, jako parterowy, podpiwniczony kamienną piwnicą, kryty cementową dachówką. Do budowy młyna Nowak (imię nieznane) z miejscowości Podole Górowa użył belek z XIX-wiecznego spichlerza, przeniesionego z tej samej miejscowości. Belki te łączył kołkami. Młyn został przebudowany i unowocześniony w 1957 roku. Nadbudowano piętro, wprowadzono napęd elektryczny, a Józef Trojanowski z Rożnowa zainstalował nowe urządzenia. Dostawiono też budynek tartaku.

Sprzęt młynarski: Wyposażenie urządzenia młyna wodnego stanowiło: koło wodne zewnętrzne, koło palcowe/zębate wewnętrzne, cewia, pędnia, koła pasowe, mlewniki kamienne, odsiewacz. Obecne urządzenia młyna elektrycznego to: mlewnik walcowy, drewniany system elewatorów, rur spustowych wraz z odsiewaczem graniastym. System pędni umiejscowiony w piwnicy zachował się do dzisiaj. Prawdopodobnie wyposażenie z końca lat 50. XX wieku zakupiono w Bochni po likwidacji tamtejszego młyna.

Sprzęt gospodarstwa domowego i narzędzia: naczynia, narzędzia pszczelarskie, stolarskie, dekarskie, rymarskie, gospodarstwa rolnego, meble, ubrania, buty.

Fotografie i dokumenty: dotyczą osady młyńskiej, młynarza i jego rodziny.

Do najcenniejszych eksponatów należą: mlewnik walcowy o szerokości 50 cm, wyprodukowany w 1920 roku przez firmę „Ganz Danubius” z Budapesztu oraz drewniany system przesiewania wraz z odsiewaczem graniastym.

Zarys historii kolekcji i perspektywy rozwoju

Przez blisko dwie dekady od śmierci młynarza, do pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, dawna osada młyńska w Roztoce-Brzezinach była miejscem opuszczonym i nieużytkowanym. W 2008 roku wnuk młynarza, Michał Winiarski, postanowił zamieszkać na stałe w tym miejscu i uratować niszczejące zabudowania. Na terenie osady młynarza w 2016 roku utworzone zostało muzeum rejestrowane (w organizacji). Obecnie część naziemna młyna z wyposażeniem jest w dobrym stanie, ale kamienna piwnica z systemem pędni nadal wymaga remontu. Remont części podziemnej zaplanowany jest na wiosnę 2018 roku. Właściciel udostępnia obiekt po wcześniejszym umówieniu się, organizuje też tzw. dni otwarte, kiedy zwiedzaniu osady towarzyszą pokazy, kiermasze i degustacje.

Informacja sporządzona na podstawie danych uzyskanych od opiekuna kolekcji – Michała Winiarskiego, wnuka młynarza.

Zdjęcia - Facebook Osady Młyńskiej