NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka

Izba Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego w Nowym Sączu

Kontakt: Łukasz Wideł tel. 698 587 287, e-mail: lukasz.widel@nsmk.pl 

Izba Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego powstała w 2006 r. z inicjatywy pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe w Nowym Sączu oraz pasjonatów kolejnictwa. Mieści się w najstarszym nowosądeckim budynku kolejowym z końca XIX w., który pierwotnie był siedzibą toromistrza. Od 2010 r. opiekę nad obiektem sprawuje  Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei.

Zbiory

W budynku zgromadzono ponad 200 eksponatów z lat 1876 – 2000 obejmujących między innymi:

ZABYTKOWY SPRZĘT KOLEJOWY: urządzenia techniczne, m.in. elementy sterowania ruchem z początku XX w., aparat blokowy z 1930 roku, elementy łączności i elektryczne, lampy karbidowe z 1890 roku i naftowe, tabliczki taboru kolejowego z lat 1940 - 1970, elementy wyposażenia dworca kolejowego (np. zegary, meble), narzędzia i przyrządy stosowane w kolejnictwie od XIX do XX wieku.
MODELE i MAKIETY: lokomotywy parowe z okresu II RP, makieta modelarska z lat 60. XX wieku
MUNDURY KOLEJOWE: odzież stosowana przez pracowników kolejowych od 1932 roku do lat 80. XX wieku.
FOTOGRAFIE i DOKUMENTY oraz KSIĄŻKI I CZASOPISMA tematyczne z lat 1930 – 2000 w tym pomoce naukowe pochodzące z dawnego Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji.
Zgromadzone eksponaty stanowią unikalne świadectwo kultury technicznej i w sporej części są to przedmioty unikatowe, nie zachowane dla potomnych w żadnej innej placówce. Stan zachowania większości inwentarza jest dobry – część przedmiotów odrestaurowano staraniem członków stowarzyszenia.

Zgromadzone zbiory pełnią ważną rolę dydaktyczną dla potrzeb lekcji muzealnych – wiele eksponatów jest sprawnych jak choćby łączność starymi telefonami, makieta kolejowa, oryginalne lampy naftowe czy też urządzenia wyposażenia kasy biletowej z XIX wieku. Możliwe jest także zaprezentowanie zasad kierowania ruchem pociągów i rozwoju tej techniki począwszy od 1876 roku.

Potencjał zgromadzonej kolekcji umożliwia jej wykorzystanie w sposób multimedialny i nowoczesny, także dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Istniejące rozwiązania prawne pozwalają na dalsze rozbudowywanie kolekcji i pozyskiwanie nowych eksponatów na podstawie znowelizowanej w 2020 roku ustawy o restrukturyzacji i komercjalizacji PKP. Możliwe jest dzięki temu bezpłatne przekazywanie zabytków kolejnictwa przez spółki grupy PKP. Co więcej, planowana od 2021 roku budowa linii kolejowej Podłęże-Piekiełko będzie niesamowitą okazją do pozyskania wielu unikatowych przedmiotów związanych z historią kolejnictwa w latach 1884 - 1990, które to obecnie znajdują się na historycznej „galicyjskiej” linii kolejowej 104 Chabówka – Nowy Sącz która to zostanie przebudowana.

Ponadto, w prywatnych zbiorach członków stowarzyszenia oraz mieszkańców regionu pozostaje mnóstwo eksponatów dla których brak już miejsca w Izbie Tradycji na nowosądeckim dworcu. Są to liczne zdjęcia, dokumenty, pamiątki po kolejarzach. Na dzień dzisiejszy koniecznością staje się pozyskanie odpowiedniego pomieszczenia dla tego celu, gdyż możliwości gromadzenia i ekspozycji zbiorów w dotychczasowym budynku użyczonym przez PKP zostały wyczerpane.