NINIEJSZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

Pliki „cookie” są to pliki tekstowe zapisywne na komputerze Użytkownika i służą do zapisywania preferencji i ustawień wykorzystywanych prodczas korzystania z serwisu. Używane przez nas pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszej witryny – za co nie ponosimy odpowiedzialności.
__UE_ALT
przejdź do koszyka
0
dodano do koszyka:
przejdź do koszyka
Aktualność

Wyniki konkursu „ZIEMIA SĄDECKA – od przeszłości do współczesności”.

P R O T O K Ó Ł
Komisji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Historycznej „ZIEMIA SĄDECKA – od przeszłości do współczesności”.
W roku szkolnym 2022/2023 Organizatorem III etapu (finałowego) XXII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU WIEDZY HISTORYCZNEJ „ZIEMIA SĄDECKA – od przeszłości do współczesności” jest Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu przy współpracy I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Nowym Sączu, Szkoły Podstawowej nr 21
z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, Stowarzyszenia „DLA MIASTA” w Nowym Sączu, Związku Sądeczan, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu.

Etap III (finałowy) Konkursu realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty – Barbary Nowak.

Uczestnicy przygotowywali pracę konkursową w wybranej kategorii: praca pisemna, praca audiowizualna, prezentacja multimedialna. Najważniejsze kryteria oceny to: twórczy charakter, wykorzystanie i oparcie się na źródłach historycznych, przedstawienie bibliografii z podaniem źródeł historycznych.

W dniu 12.06.2023 r w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych powołana przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu zarządzeniem nr 26/2023 z dn. 23.05.2023 r., w składzie:

1.       Anna Wideł – przewodniczący, przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu,

2.       Jakub Bulzak – przedstawiciel I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu, Związku Sądeczan

3.       Dorota Damian – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu,

4.       Leszek Migrała – przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Nowym Sączu,

5.       Bartłomiej Czech – przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, PTH O/Nowy Sącz

6.       Danuta Plata – przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu,

nagrodziła łącznie 11 prac i wyróżniła 13 prac przygotowanych indywidualnie, dyplomami uhonorowano 10 uczestników. W konkursie uczestniczyło 10 szkół i 1 placówka pozaszkolna.

 

NAGRODY – KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE

I NAGRODA Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego

1. MAJA BYRCZEK, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu (SP nr 7) p. pisemna

Opiekun merytoryczny – Elżbieta Wańczyk - Irena Styczyńska – pierwsza dama królewskiego grodu,
I NAGRODA – równorzędna Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka

2.TOMASZ SŁOMKA, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Sączu (SP nr 3) prezentacja mm

Opiekun merytoryczny –  Wiesława Mrzygłód  - Śladami Nikifora,

II NAGRODA

3. JULIA PETRYSZAK, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu (SP nr 7 ) p. audiowizualna

Opiekun merytoryczny – Elżbieta Wańczyk - Akcja szpital,

III NAGRODA – równorzędna

4. GABRIELA LACIUGA, Szkoła Podstawowa w Podegrodziu, p. audiowizualna

Opiekun merytoryczny - Beata Zagórowska  - 940 rocznica kanonizacji pierwszych świętych pustelników Świerarda i Benedykta z Tropia nad Dunajcem,

III NAGRODA - równorzędna

5. OSKAR BODZIONY, Szkoła Podstawowa w Podegrodziu, prezentacja mm

Opiekun merytoryczny - Beata Zagórowska  - Historia budynków Szkoły Podstawowej w Podegrodziu,

WYRÓŻNIENIA – KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE

1. ALEKSANDRA MICHAŁOWSKA, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Sączu (SP nr 3) p. pisemna

Opiekun  merytoryczny - Małgorzata Tyliszczak – Słyś  - Klementyna Zubrzycka – fotografka z Limanowej, 

2. PIOTR LEDNIOWSKI, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu (SP nr 7 ) p. pisemna

Opiekun merytoryczny - Katarzyna Popiela - Roman Sichrawa – być jak sokół,

3. NOEMI JANKISZ, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Nowym Sączu (SP nr 20) p. audiowizualna

Opiekun merytoryczny - Agnieszka Poręba - Władysław Barbacki – historia o jednym z najwybitniejszych włodarzy Nowego Sącza,

4.  ALEKSANDRA ROLKA, Szkoła Podstawowa w Łabowej, prezentacja mm

Opiekun merytoryczny - Piotr Mółka  - Kurierzy Sądeccy,

5.  MARTYNA KUBISZ, Szkoła Podstawowa w Łabowej, prezentacja mm

Opiekun merytoryczny - Piotr Mółka  - Nowosądecka kolej,

6. MARTYNA OPOKA, Szkoła Podstawowa w Podegrodziu prezentacja mm

Opiekun merytoryczny - Beata Zagórowska  - Gospodarstwo Olszana,

7. PAULINA HOROWSKA, Szkoła Podstawowa w Podegrodziu, prezentacja mm

Opiekun merytoryczny – Beata Zagórowska – Święty Ojciec Stanisław Papczyński w życiu mieszkańców Podegrodzia 

8. JAKUB WITOWSKI, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu (SP nr 21) prezentacja mm 

Opiekun merytoryczny - Dorota Damian  - Wielki człowiek małego miasta. Władysław Barbacki ( 1854 – 1938 ),

9. ROKSANA TALAR, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu, prezentacja mm

Opiekun merytoryczny - Dorota Damian - Ada Sarii. Polska diva, 

10. SEWERYN PALAC, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu (SP nr 21) prezentacja mm

Opiekun merytoryczny - Beata Mac  - 25 lat ze świętym Janem Pawłem II. Jubileusz powstania Szkoły Podstawowej nr 21 z oddziałami integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II,

11. KATARZYNA POTOK, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu (SP nr 7 ) prezentacja mm

Opiekun merytoryczny - Małgorzata Janisz  - Nowy Sącz i Sądecczyzna od II poł. XIX w. do współczesności – ludzie, wydarzenia, fakty. Nikifor marzyciel,

 

DYPLOMY ZA UCZESTNICTWO – KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE

1. MARCIN RUMAN, Szkoła Podstawowa w Łabowej, p. pisemna
Opiekun merytoryczny - Piotr Mółka  - Katarzyna Celestyna Faron. Błogosławiona z obozu, 

2. KLAUDIA BACZYŃSKA, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Sączu (SP nr 3) p. pisemna

Opiekun merytoryczny - Małgorzata Tyliszczak – Słyś  - Zespół regionalny Sądeczanie kiedyś i dziś,

3. KRYSTIAN CIAPAŁA,  Szkoła Podstawowa w Podegrodziu, p. audiowizualna

Opiekun merytoryczny - Beata Zagórowska  - Wywiad z Edwardem Paszkiem dyrektorem Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej w latach 1981 – 1985,   

4. MATEUSZ GORCZOWSKI, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Nowym Sączu (SP nr 20) p. audiowizualna

Opiekun merytoryczny - Agnieszka Poręba - Kolegiata św. Małgorzaty w Nowym Sączu,

5. OLIWIA CHEŁMECKA, Szkoła Podstawowa w Olszanie prezentacja mm

 Opiekun merytoryczny - Angelika Malinowska  - Nowy Sącz i Sądecczyzna od II połowy XIX w. do współczesności – ludzie, wydarzenia, fakty

6. JAKUB BĄCZEK, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu (SP nr 7 ) prezentacja mm

Opiekun merytoryczny - Katarzyna Popiela  - Nikifor Krynicki – biedny w słowach, 

 
NAGRODY – KATEGORIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I NAGRODA Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka

1. ALEKSANDRA MOSUREK, -II Liceum Ogólnokształcące  w Nowym, p. pisemna

Opiekun merytoryczny - Krzysztof Siemion – Bracia Potoczkowie i ich dzieło,
II NAGRODA – równorzędna Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka
2. MARTYNA BUBULA, I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu, p. pisemna
Opiekun merytoryczny  - Aneta Grabowska - Oddani Ojczyźnie – Nowy Sącz i Sądecczyzna od II poł.19 w. do współczesności – ludzie, wydarzenia, fakty
II NAGRODA – równorzędna Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka
3. MATEUSZ MÓŁKA, I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu p. pisemna
Opiekun merytoryczny - Jakub Bulzak- Związek Stronnictwa Chłopskiego – pierwsza chłopska partia polityczna na świecie,
III NAGRODA Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka
4. MAGDALENA OGUREK, Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu  p. pisemna
Opiekun merytoryczny -  Magdalena Sroka - Błogosławiona z obozu

III NAGRODA - równorzędna Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka

5. KACPER WACHEL, I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu prezentacja mm

Opiekun merytoryczny - Aneta Grabowska - On cię przeprowadzi…o. Józef Andrasz SJ,
III NAGRODA - równorzędna Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka

6. SZYMON GÓRSKI, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu p. audiowizualna
Opiekun merytoryczny - Michał Rejduch- Twórczość Straussa wschodu, Jana Karola Fydy odkryta po 80-ciu latach,


WYRÓŻNIENIA – KATEGORIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

1. KINGA TUDAJ, Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu prezentacja mm

Opiekun merytoryczny - Magdalena Sroka- Czuli się ja w potrzasku,

2. PIOTR KOSZYK, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu p. audiowizualna
opiekun merytoryczny - Michał Rejduch - Kto ma w głowie olej ten idzie na kolej. Jak dzielnica kolejowa wpłynęła na rozwój Nowego Sącza,

DYPLOM ZA UCZESTNICTWO – KATEGORIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
1. ZUZANNA JASKÓŁKA, II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu p. pisemna
 Opiekun merytoryczny - Aleksandra Opalska- Nowy Sącz i Sądecczyzna od II połowy XIX w. do współczesności,
2. ŁUCJA WOJTAS,  II LO w Nowym Sączu p. pisemna
Opiekun merytoryczny  - Aleksandra Opalska– Biografia bł. Katarzyny Celestyny Faron

3. WIKTOR MAMCZYK, I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu prezentacja mm
Opiekun merytoryczny – Piotr Rychlewski - Nowy Sącz i Sądecczyzna od II połowy XIX w. do współczesności – ludzie, wydarzenia, fakty
4. ADAM JELIŃSKI, IV Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu p. audiowizualna
 Opiekun merytoryczny -  Violetta Jędruch, Ewa Bukalska,  Życie i twórczość B. Barbackiego

 

Komisja postanowiła uhonorować dyplomami opiekunów merytorycznych laureatów konkursu za zaangażowanie i przygotowanie uczniów, propagowanie wiedzy historycznej i muzealnictwa oraz szerzenie zainteresowań dziedzictwem kulturowym regionu wśród młodego pokolenia:

1. Elżbieta Wańczyk

2. Wiesława Mrzygłód  

3. Beata Zagórowska 

4. Małgorzata Tyliszczak – Słyś 

5. Katarzyna Popiela

6. Agnieszka Poręba

7. Piotr Mółka 

8. Dorota Damian 

9. Beata Mac 

10. Małgorzata Janisz 

11. Angelika Malinowska  

12. Krzysztof Siemion

13. Aneta Grabowska

14. Jakub Bulzak

15. Magdalena Sroka

16. Michał Rejduch

17. Aleksandra Opalska

18. Piotr Rychlewski

19. Violetta Jędruch

20. Ewa Bukalska

 
Organizatorzy składają serdecznie podziękowania za ufundowanie nagród: Tomaszowi Michałowskiemu - Prezesowi „Stowarzyszenia Dla Miasta” w Nowym Sączu, Grzegorzowi Lenartowiczowi - Dyrektorowi ds. Komunikacji Spółki Słotwiny ARENA w Krynicy Zdroju, Maciejowi Kurpowi – Wiceprezesowi Spółki IGRZYSKA EUROPEJSKIE 2023 Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków 

 

Nowy Sącz, 12 czerwca 2023 r.