filie

DYREKTOR MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU
Robert Ślusarek

ZASTĘPCA DYREKTORA MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

Sławomir Czop

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSÓW I ROZWOJU, GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Pulit

 

DOM GOTYCKI
Siedziba główna muzeum i dyrekcji
ul. Lwowska 3
33-300 Nowy Sącz
sekretariat@muzeum.sacz.pl
tel.centrala 018 443 77 08
tel/fax. 018 443 78 65

RIK 13/99 z dn.01.01.1999
NIP 734 -11-38-068
REGON 000282122
Nr konta bankowego muzeum: 40 1500 1559 1215 5000 8864 0000