filie

Mężczyzna siedzi na stołeczku i wyszywa wzór lachowski na płaszczu, w tle napisy.

Koncepcja i redakcja: Joanna Hołda
Projekt graficzny: Kaja Renkas
Fotografie: Piotr Droździk, Jacek Kurzeja
Format : 21×21 cm, kolor, il. stron: 60
Nowy Sącz 2018

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Zrealizowano w ramach zadania „Mistrz tradycji – haft lachowski”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W publikacji wykorzystano ilustracje archiwalne ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz eksponaty z kolekcji strojów ludowych w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

 

 

Wzornik haftu lachowskiego Wzornik haftu lachowskiego  pdf, 6,28 MB