filie

Wystawa prezentowana w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego. Jej celem jest przybliżenie wiedzy z geografii historycznej Galicji.

Ekspozycja złożona głównie z kopii map historycznych, pozwala na ponadczasowe spojrzenie na obszar dawnej Galicji. Pośrodku jednego układu umieszczone są dwie mapy z początku XX w. Dolna obejmuje całe Austro-Węgry, górna samą Galicję, w większej skali. Znajdująca się po jej lewej stronie mapa Rzeczypospolitej Obojga Narodów z 1771 r. unaocznia terytorialną wielkość przedrozbiorowej Polski – zasięg ziem, które w wyniku przeprowadzonego rok później pierwszego rozbioru znalazły się na obszarze nazwanym oficjalnie „Galicją i Lodomerią”. Po prawej stronie, mapa Polski odrodzonej po latach niewoli (wydana w 1925 r.) z zaznaczonym obszarem Galicji sprzed 1918r., w granicach międzywojennych województw: krakowskiego,lwowskiego, stanisławowskiego oraz tarnopolskiego. Znajdujące się ponad mapami repliki historycznych godeł przybliżają symbolikę państwowości lub prowincjonalnej autonomii.

Cesarz Franciszek Józef I                                                        Galicja jako część C.K. monarchii Austro-Węgier, ok. 1907 r.

Całość uzupełniają portrety wybranych postaci historycznych, związanych z Polską, Austro-Węgrami i Galicją. Są wśród nich m.in. Karol I. Habsburg, ostatni cesarz Austro-Węgier, bratanek swojego sędziwego poprzednika, tytularny król Galicji i Lodomerii, zmarły młodo na wygnaniu w 1922 r., niedawno zaliczony w poczet błogosławionych kościoła katolickiego przez papieża Jana Pawła II, a także Agenor Gołuchowski, polski arystokrata z kresów wschodnich, pierwszy cesarski namiestnik Galicji, również minister rządu w Wiedniu, jeden z twórców reformy dualistycznego państwa oraz federacyjnej monarchii konstytucyjnej Austrii i Węgier z 1867 r. (m.in. dzięki niemu w Galicji, obdarzonej wówczas znaczną autonomią, wprowadzono język polski w szkołach i urzędach, w Krakowie powstała Akademia Umiejętności, a we Lwowie – nowa uczelnia, Politechnika). Trzy mapy na przeciwległej ścianie holu ratusza pokazują Galicję na tle Europy: u schyłku XIX w., kiedy Polski nie było jako kraju niepodległego, w połowie XX w., kiedy tzw. Polska Ludowa oraz Ukraina znajdowały się de facto pod okupacją sowiecką, wreszcie na początku XXI w. tj. po przystąpieniu szeregu państw Środkowej i Wschodniej Europy do Unii Europejskiej.