filie

Rytmiczność zmieniających się pór roku w pejzażu jest inspiracją dla wielu artystów. Podobnie jest w pracach malarskich sądeckiego twórcy Marka Libra. Odzwierciedlają głęboką wrażliwość wobec otaczającego świata, który jest dla niego bardzo ważny. Zapraszamy na wystawę składającą się z prac powstałych w latach 2012–2023. Jest ona swoistą refleksją nad twórczością znaną tylko nielicznym. Tworzy przestrzeń dialogu, łączącego artystów i społeczność Sądecczyzny, poprzez treść, narrację, ścieżkę i kontekst.

 

 

 

 

 

Marek Liber (ur. 1963) pochodzi z Podrzecza koło Nowego Sącza. W swojej twórczości wypowiada się głównie za pomocą malarstwa i rysunku. Obdarzony oryginalną wyobraźnią zajmuje się szeroko pojętym krajobrazem. Malarstwo stało się drogą do jego samorealizacji, w której odnalazł środki do twórczego wyrazu. Pracuje głównie w technice akrylu, tempery oraz farb plakatowych. Sporadycznie używa ołówka, kredki, pasteli czy akwareli. W swojej twórczości jest ciągle poszukującym artystą. Do tej pory jego prace można było oglądać na trzech wystawach indywidualnych, które były konfrontacją z pracami jego nieżyjącej matki, uznanej artystki Anny Liber. Brał też udział w ponad 80 wystawach zbiorowych oraz w wielu warsztatach i plenerach. Jest laureatem kilkunastu konkursów plastycznych. Od 2007 roku należy do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu. Będąc mocno zaangażowanym w różnego rodzaju działania społeczne na rzecz TPSP jak i lokalnej społeczności, uzyskał wielokrotnie tytuł Społecznika Roku.

Kurator wystawy Alicja Przybyszowska

Wystawa powstała w ramach dyplomu kuratorskiego na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

Wystawa realizowana w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Muzealne spotkania z kulturą i tradycją dla wszystkich” w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.