filie

Obrazy Nikifora oraz dokumenty, fotografie i pamiątki po artyście
Ekspozycja złożona z części prezentującej twórczość artysty i części biograficznej, przybliżającej postać Nikifora oraz historię zainteresowania jego twórczością w kręgach krytyków sztuki.