filie
Okładka - Pejzaż miasta i napis

Praca zbiorowa, red. Leszek Migrała

Studia Sandecjana t. III

Wydawnictwo naukowe o tematyce regionalnej.

Wydawca – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu [Nowy Sącz 2021] -wyd. I, 464 s.

Cena – 35 zł

Publikacja dostępna w kasach Muzeum

 

 

 

 

Zawartość wydawnictwa III tomu Studia Sandecjana

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Sławomir Wróblewski
Królewskie i książęce siedziby obronne na Sądecczyźnie i w rejonie Pienin w XIII-XV wieku

Anna Forczek-Sajdak
Dawna cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Łabowej i jej polichromia

Leszek Migrała
Złoty okres Krynicy (1918–1939)

Waldemar Nadolski
Tradycje ruchu kuracyjnego, sportowego i turystycznego w Krynicy do 1939 roku

Tadeusz Aleksander
Liceum Pedagogiczne w Nowym Sączu (1945/46-1961/62)

Michał Winiarski
Osada młyńska Roztoka-Brzeziny

Marcin Kasprzycki
Represje w stanie wojennym w województwie nowosądeckim

MATERIAŁY

Maria Marcinowska
Powojenne wystawy muzealne w Nowym Sączu do 1965 roku i w Domu Gotyckim w latach 1965–2021

MISCELLANEA

Anna Forczek-Sajdak
Konserwacja gotyckich malowideł ściennych w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu

Włodzimierz Waląg
Spichlerz w Nowym Sączu przy ulicy Grunwaldzkiej

PRO MEMORIA

Andrzej Szkaradek
Henryk Ferenc (1927–2003)

Patrycja Chmielowska
Józef Gościej (1932–2017)

Rafał Kamieński
Marian Adam Cycoń (1940–2020)

Agnieszka Małecka
Zofia Pieczkowska (1943–2021)

Franciszek Leśniak
Profesor Feliks Kiryk (1933–2022)

ZAPISKI KRONIKARSKIE

Agnieszka Małecka
Najważniejsze wydarzenia kulturalne na Sądecczyźnie w 2021 roku

NOTATNIK BIBLIOGRAFICZNY

Marta Treit
Wybrane sandecjana z 2021 roku