filie

Praca zbiorowa, red. Leszek Migrała

Studia Sandecjana t. I

Nowe historyczne wydawnictwo naukowe o tematyce regionalnej.

Wydawca Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu [Nowy Sącz 2020] -wyd. I, 462 s.

Cena – 35 zł

Publikacja dostępna w Gmachu Głównym i Sądeckim Parku Etnograficznym.

Studia Sandecjana I tom spis treści