filie

Magdalena Kroh

Sądecki Park Etnograficzny. Przewodnik

[Nowy Sącz 2019] -80 s., il. kol. i cz-b., 17 x 24,5 cm

Cena – 15 zł

Publikacja dostępna w Gmachu Głównym, Domu Gotyckim, Sądeckim Parku Etnograficznym, Miasteczku Galicyjskim, Muzeum Pienińskim oraz Muzeum Lachów Sądeckich.