filie

Wojciech Śliwiński

Miasteczko Galicyjskie. Przewodnik 

[Nowy Sącz 2013]-60 s., il. kol. i cz-b., mapa, skrót w j. angielskim,  23 cm

Cena – 10 zł

Publikacja dostępna w Gmachu Głównym, Domu Gotyckim, Sądeckim Parku Etnograficznym, Miasteczku Galicyjskim, Muzeum Pienińskim oraz Muzeum Lachów Sądeckich.