filie

Barbara Alina Węglarz

Muzeum Pienińskie im. J. Szalaya w Szlachtowej. Przewodnik

[Nowy Sącz 2015] -64 s., il. kol. i cz-b., 17 x 24,5 cm

Cena 10 zł

Publikacja dostępna w Domu Gotyckim, Sądeckim Parku Etnograficznym, Miasteczku Galicyjskim, Muzeum Nikifora w Krynicy – Zdroju, w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej.