filie

Łukasz Połomski

Między zacofaniem a nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867 – 1939

Książka zawiera opis dziejów Nowego Sącza w okresie zaborów oraz międzywojnia.

Wydawnictwo Libra [Rzeszów 2018] – wyd. I, 560 s., il. kol. i cz-b., 16 x 25 cm

Cena 55 zł

Publikacja dostępna w Gmachu Głównym, Domu Gotyckim, Sądeckim Parku Etnograficznym, Miasteczku Galicyjskim, Muzeum Nikifora, Muzeum Pienińskim oraz Muzeum Lachów Sądeckich.