filie

Wystawa „Edmund Cieczkiewicz. Melancholia” była prezentowana  od lipca do październiku 2016 r. w Domu Gotyckim, oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Wystawie towarzyszył, udostępniony poniżej, obszerny katalog prezentowanych dzieł. Publikacja ta, oprócz fotografii wszystkich prac znajdujących się na wystawie oraz tych, które nie zmieściły się na ekspozycji, zawiera także część monograficzną dotyczącą życia Edmunda Cieczkiewicza i charakteryzującą jego twórczość również w kontekście malarstwa polskiego przełomu XIX i XX w.

Redakcja katalogu, koncepcja wystawy: Anna Florek, Justyna Stasiek-Harabin