filie

Leszek Migrała

Historia Starego Sącza w zarysie

Publikacja obejmująca historię grodu św. Kingi od czasów średniowiecza po czasy współczesne.

Wydawca Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu [Nowy Sącz 2020] -wyd. I, 356 s.

Cena – 28 zł

Publikacja dostępna w Gmachu Głównym.