filie

Maria Teresa Maszczak

Galeria obrazów Marii Ritter i stare wnętrza mieszczańskie. Przewodnik

[Nowy Sącz 2009], -36 s., il. kol. i cz-b., 16 x 23 cm

Cena – 5,20 zł

Publikacja dostępna w Gmachu Głównym, Domu Gotyckim, Sądeckim Parku Etnograficznym oraz Muzeum Lachów Sądeckich.