filie

Maria Teresa Maszczak

Dom Gotycki w Nowym Sączu. Przewodnik

[Nowy Sącz 2013], -56 s., il. kol. i cz-b., 16 x 23 cm

Cena – 9 zł

Publikacja dostępna w Gmachu Głównym, Domu Gotyckim, Sądeckim Parku Etnograficznym, Miasteczku Galicyjskim, Muzeum Nikifora, Muzeum Pienińskim oraz w Muzeum Lachów Sądeckich.