filie

Wykonanie gablot ekspozycyjnych do sal wystaw zmiennych w Gmachu Głównym, Miasteczku Galicyjskim i Sądeckim Parku Etnograficznym w celu zwiększenia dostępności i likwidacji barier w oddziałach Muzeum. Przedsięwzięcie pn. „Muzealne spotkania z kulturą i tradycją dla wszystkich” w ramach zadania z otrzymanego grantu pn. „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.