filie

Usługa wykonania projektów graficznych w postaci 7 plakatów do wystaw czasowych, zestawów rysunków linearnych i kontrastowych do stworzenia tyflografik oraz pakietu rysunków piktogramów ułatwiających zwiedzanie w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, pakietu materiałów do dwóch form warsztatów terapeutycznych w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Muzealne spotkania z kulturą i tradycją dla wszystkich” w ramach zadania z otrzymanego grantu pn. „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020