filie

Tłumaczenia na polski język migowy materiałów do ścieżki zwiedzania w Gmachu Głównym i Sądeckim Parku Etnograficznym, materiałów promocyjnych opracowanych przez Zamawiającego, oraz tłumaczenia na żywo podczas planowanych wernisaży i warsztatów terapeutycznych w ramach przedsięwzięcia pn. „Muzealne spotkania z kulturą i tradycją dla wszystkich” w ramach zadania z otrzymanego grantu pn. „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020