filie

Projekt i wykonanie zestawu pięciu mobilnych ścianek wystawowych do wystaw zmiennych prezentowanych w oddziałach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – przedsięwzięcie pn. „Muzealne spotkania z kulturą i tradycją dla wszystkich w ramach zadania z otrzymanego grantu pn. „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020