filie
Flaga - gwiazdy w okręgu na tle

 

 

 

 

 

 

Projekt „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

„SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” to projekt inwestycyjny zrealizowany wspólnie przez osiem podmiotów: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (partner wiodący projektu), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Gminę Dobczyce oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Główny cel projektu to zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi. Modernizacja skansenów obejmuje nie tylko ich renowację i wprowadzenie nowych elementów, ale także rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej i działań promocyjnych.

W ramach projektu zmodernizowano 87 zabytków nieruchomych, stworzono 11 wystaw stałych oraz przystosowano wybrane obiekty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 81 obiektów zostało zabezpieczonych przed kradzieżą i zniszczeniem. W efekcie realizacji projektu wdrożony został nowoczesny program kulturalno-edukacyjny, który wpłynie na zwiększenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym i historią tych miejsc oraz zwiększenie liczby odwiedzających skanseny (zwiększenie frekwencji o 32 000 osób).

Wartość projektu

Całkowita wartość: 13 563 789 zł w tym:

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  8.850 565,73 zł,

budżet JST i inne środki publiczne: 4 713 223,27 zł

Informacje o podejrzeniu nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, dotyczących projektów finansowanych ze środków z Programu Infrastruktura i Środowisko, można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju poprzez e-mail: POIS@mfipr.gov.pl
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:
www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

 

 

 

 

Zapytanie o rozeznanie rynku na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu Skansenova
http://mik.krakow.pl/zamowienia/zapytanie-o-rozeznanie-rynku-na-wykonanie-i-montaz-tablic-informacyjnych-na-potrzeby-projektu-skansenova/

https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,a,1349232,zapytanie-o-rozeznanie-rynku-na-wykonanie-i-montaz-tablic-informacyjnych-na-potrzeby-projektu-skanse.html

 

 

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020) i przysługujących Pani/Panu prawach są dostępne m.in. na stronie internetowej:

– klauzula informacyjna (123 KB, doc)

 https://www.pois.gov.pl/strony/polityka-prywatnosci-i-wykorzystania-plikow-cookies-w-serwisach-internetowych-ministerstwa-inwestycji-i-rozwoju/

– w zakładce polityka prywatności pod adresem: http://poiis.mkidn.gov.pl

– ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, e-mail: iod@mfipr.gov.pl