filie
Flaga - gwiazdy w okręgu na tle

 

 

 

 

 

Projekt „Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum Pienińskiego im. J. Szalaya oraz budowa Skansenu Pienińskiego w Szlachtowej”.

Opis projektu

Przedmiotem inwestycji była adaptacja terenu i obiektów Straży Granicznej dla potrzeby nowej siedziby Muzeum Pienińskiego imienia Józefa Szalaya wraz z infrastrukturą techniczną (ujecie wody, oczyszczalnia ścieków, sieć wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna, miejsca postojowe, ciągi komunikacji wewnętrznej i parking publiczny). Inwestycja została zrealizowana w miejscowości Szlachtowa, Gmina Szczawnica przy drodze publicznej relacja Szczawnica – Jaworki.

W ramach prac przygotowawczych dokonano całkowitej likwidacji istniejącej nieużytkowanej stacji paliw oraz podziemnego magazynu paliw, wieży stalowej i elementów nieużytkowanej oczyszczalni ścieków. Lokalizacja budynku dawnej strażnicy nie uległa zmianie, a po przebudowie została przekształcona na siedzibę główną Muzeum Pienińskiego. Lokalizacja garażu również nie uległa zmianie. Budynek został przeznaczony na zaplecze socjalno – sanitarno – magazynowe.

W ramach uporządkowania terenu wprowadzono nowy układ komunikacji wewnętrznej z parkingiem dla samochodów osobowych, przy utrzymaniu istniejącego zjazdu z drogi publicznej.

W ramach zrealizowania I części zadania inwestycyjnego zaadaptowano i przebudowano:

–        Budynek Straży Granicznej zaadaptowany na siedzibę Muzeum Pienińskiego (pow. zabudowy 446,40m2, pow. użytkowa 640,85 m2)
–        Rozbudowany i zaadaptowany dawny garaż na potrzeby muzealne (pow. zabudowy 219,38 m2, pow. użytkowa  309,81m2)

Otwarcie nowej siedziby Muzeum Pienińskiego nastąpiło w dniu 23 sierpnia 2014r.

Nowa ekspozycja Muzeum prowadzi turystów szlakiem historii regionu pienińskiego, która zaczyna się w wieku XIII – w czasie początków osadnictwa na tych ziemiach i budowy zamków obronnych. Spotykamy po drodze świątynie: kościół, cerkiew i bóżnicę. Poznajemy mieszkańców wsi pienińskich, których łączyła wspólna gospodarka pasterska, podobne budownictwo, strój ludowy.

Z ekspozycji dowiadujemy się o ich charakterystycznych zajęciach – flisactwie u Górali i druciarstwie u Rusinów. Zwiedzamy XIX – wieczne uzdrowisko. Patrzymy na kolejne etapy rozwoju lecznictwa balneologicznego od kuracji kąpielowej w drewnianej balii, aż po nowoczesne aparaty inhalatorium. Wchodzimy do atelier Awita Szuberta – pierwszego fotografa Szczawnicy i Pienin oraz szczawnickiego pokoju pisarza Jana Wiktora. Poznajemy bohaterów zielonej granicy i powstania szczawnickiego, wczytujemy się w historię zagłady szczawnickich Żydów i wysiedleń Rusinów. W przyrodnicze realia regionu wprowadza nas galeria pasma Pienin i rzeki Dunajec.

 

Długi drewniany płot. Za nim biały piętrowy budynek ze spadzistym dachem. Obok budynku dwa wysokie drzewa.

Budynek Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej

 

Celem ogólnym realizacji projektu była:

Promocja dorobku i dziedzictwa kulturowego regionu przygranicznego Małopolski. Zapewnienie warunków przyczyniających się do zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego regionów pogranicza oraz do zwiększenia dostępu do kultury, będącejczynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.

Wzrost atrakcyjności regionu, a przez to zwiększenie poziomu inwestycji oraz liczby turystów.

Źródło finansowania projektu:

Całkowity koszt przedsięwzięcia ujęty w Wieloletnim Planie Finansowym w latach 2009-2014 wyniósł 2 868 635 zł i sfinansowany został w wysokości 2 709 266 zł ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego.