filie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko specjalisty ds. księgowych i planistyczno – sprawozdawczych w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Iwona Tabaszewska, zam. w Podolu-Górowej.

Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.