filie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został  wybrany Pan :

Grzegorz Kaliciński, zamieszkały Królowa Górna   

 

Uzasadnienie wyboru:
Kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała najlepszy wynik  w postępowaniu rekrutacyjnym.