filie

Nowy Sącz, dnia   20 grudnia  2022r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu na stanowisko Asystenta konserwatorskiego

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została

wybrana Pani :

  1. Karolina Kwiatkowska-Gawlik, zam. Marcinkowice

 

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.