filie

Nowy Sącz, dnia   23 kwietnia 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu na stanowisko Specjalisty ds. finansowo- księgowych i projektów

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została

wybrana Pani :

  1. Renata Gryzło, zam. Bartkowa-Posadowa

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.