filie

Nowy Sącz, dnia  14 czerwca 2021r.

 

Informujemy, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze tj. do dnia 10.06.2021 r. do godz. 12.00,  nie wpłynęła żadna oferta.

 

Uzasadnienie wyboru:

Nie dotyczy.