filie

Informujemy, że przeprowadzony nabór na stanowisko Kierownika działu promocji zostaje unieważniony.

Uzasadnienie:
Kandydaci nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze tj.

  • brak wykształcenia na kierunku marketingu, zarządzania , turystyki lub public relations,
  • brak co najmniej 4 letniego doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na podobnym stanowisku,
  • brak znajomości zagadnień związanych z pisaniem projektów zadaniowych i aplikowaniem o środki unijne oraz fundusze krajowe.