filie

3 lipca 2021 r. w Muzeum Nikifora  miało miejsce otwarcie wystawy  twórczości Juliana Klamerusa  pt. „ Pasja ”.  Artysta jest postacią niezwykle barwną i „wielowymiarową”; góral z Podhala, przez wiele lat mieszkający w Krynicy przewodnik beskidzki, tatrzański i alpinista,  a także malarz, rzeźbiarz, poeta. Tworzy też grafiki, collage i instalacje artystyczne, pisze wiersze. Prace jego inspirowane są głównie górami i kulturą góralską, często mają głęboki wymiar chrześcijański.

 

Klamerus, będąc człowiekiem o głęboko humanistycznym myśleniu i podobnej postawie życiowej, cieszy się sympatią ludzi z wielu różnych środowisk, dlatego na spotkanie z artystą licznie przybyli  przyjaciele i miłośnicy jego sztuki z odległych nieraz miejscowości.

Gości spotkania podejmowali kuratorzy wystawy, Zbigniew Wolanin i Anna Florek, którzy podziękowali wszystkim obecnym za przybycie, opowiedzieli o realizacji wystawy oraz obdarowali artystów kwiatami i okolicznościowymi upominkami. Julian Klamerus otrzymał m.in. zabytkowy, kowalskiej roboty „ćwiek” ciesielski, jako element do wykorzystania w jego przyszłych pracach plastycznych, w których chętnie umieszcza  artefakty związane z kulturą ludową.

Gratulacje i życzenia składali artyście m.in. koledzy z czasów studenckich, w tym kilku dawnych mieszkańców Domu Studenckiego UJ „Żaczek”, z kryniczaninem Andrzejem Piszczkiem na czele. Kolega Klamerusa z roku studenckiego, jeden z najbardziej uznanych dziś etnografów średniego pokolenia w Polsce, prof. Stanisław Węglarz z Rytra, podzielił się z uczestnikami wernisażu osobistymi, anegdotycznymi nieraz  wspomnieniami z bardzo „barwnych” czasów studenckich na krakowskiej etnografii w latach 70. XX w.

Po latach, serdecznie spotkali  się z artystą jego koledzy z krynickiego TPSP z p. Celiną Kopacką i Leszkiem Zygmuntem na czele. Przybyli  także  „ludzie gór”, m. in. p. dr Józef Janczy, wieloletni Prezes zakopiańskiego TOPR-u, oraz  p. Stanisław Winter, równie zasłużony Prezes PTTK w Krynicy-Zdroju. Obecny był też znany himalaista Walenty Fiut z Nowego Sącza, partner Juliana Klamerusa na kilku wyprawach w „ Góry wysokie”.  Dzięki wizycie Józefa Tokarza, regionalisty i działacza Związku Podhalan    z Łącka, goście wernisażu mieli okazję wysłuchania spontanicznie zaaranżowanego koncertu  góralskich pieśni w wykonaniu chóru na dwa, podhalańsko-sądeckie góralskie głosy.

Spotkanie uświetnił występ wokalny Jagody Barciszewskiej, śpiewaczki operowej z Krynicy, krewnej artysty, która zaśpiewała dwie arie, oraz przejmująco kultową piosenkę Czesława Niemena pt. „Dziwny jest ten świat”, związaną w szczególny sposób z miejscem wystawy, dzięki filmowi Krzysztofa Krauzego pt.„Mój Nikifor”.  Anna Florek, główna organizatorka wystawy, odczytała specjalnie na tę okoliczność napisany  i dedykowany Julianowi Klamerusowi wzruszający wiersz  znanej piwniczańskiej poetki Wandy Łomnickiej Dulak.

Wystawa „Pasja”  jest pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w Muzeum Nikifora po okresie zawieszenia normalnego rytmu pracy placówki z powodu epidemii. Potrwa do końca listopada br.

Zbigniew Wolanin

 

 

Fot. Tomasz Abramek