filie

 

W dniu 28 kwietnia br. w Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju odbył się wernisaż wystawy rzeźby Józefa Lizonia, twórcy ludowego ze wsi Rogi w gminie Podegrodzie, zorganizowanej z okazji jubileuszu 50-plecia pracy twórczej artysty. W wernisażu, obok zaproszonych gości, w tym innych twórców ludowych, przyjaciół artysty, uczestniczyli także, członkowie kilku pokoleń rodziny Lizoniów, z małżonką artysty na czele. Gości przywitał kurator Muzeum Nikifora i autor wystawy etnograf Zbigniew Wolanin, który przypomniał drogę życiową i dorobek twórczy Jubilata. Okolicznościowe życzenia przekazała artyście p. Małgorzata Gromala – Wójt Gminy Podegrodzie, która zadeklarowała także wydanie przez gminę albumu poświęconego twórczości J. Lizonia, z podziękowaniem za Jego wieloletni wkład w życie kulturalne Gminy Podegrodzie. Muzeum Etnograficzne w Krakowie reprezentowała p. Beata Marchewka-Skoczeń, która przypomniała wystawę prac J. Lizonia jaką w tamtejszym muzeum zorganizowano w 2007r., a którą do dzisiaj dobrze pamiętają krakowscy muzealnicy. Szczególny charakter miało wystąpienie innego znanego twórcy ludowego i regionalisty, p. Jozefa Tokarza    z Jazowska, który przekazał koledze-rzeźbiarzowi życzenia od Górali Sądeckich i od Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Można powiedzieć o prawdziwie wielokulturowym aspekcie piątkowego wernisażu, gdy w najpopularniejszym polskim uzdrowisku jakim jest Krynica, w muzeum wybitnego łemkowskiego malarza, spotkali się w strojach regionalnych Górale z Lachami Sądeckimi!. Wyraźnie wzruszony Jubilat, w krótkich ale bardzo serdecznych słowach dziękował wszystkim, którzy przybyli na wernisaż Jego wystawy.

Szczególnie wzruszającym momentem było wspólne odśpiewanie dla Jubilata okolicznościowego „Sto lat…”, zainicjowane przez kapelę z zespołu „Podegrodzie”, której występ z wiązanką melodii podegrodzkich wprowadził obecnych na wernisażu w atmosferę wesołej ludowej zabawy zakończonej wspólnymi tańcami Lachów, Górali i „ceprów” z uzdrowiska.
 Zbigniew Wolanin