filie

2 lipca 2021 r. w Miasteczku Galicyjskim odbyła się  uroczystość wręczenia XIII oraz XIV Honorowej Nagrody „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego Morawskiego za najlepsze książki historyczne dotyczące Sądecczyzny, wydane w latach 2019 i 2020. Organizatorami byli Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, które reprezentował obecny na uroczystości zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM WM Tomasz Kosecki.

 

Fot. P. Droździk