filie

1 lipca w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu – oddziału Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – odbyła się uroczystość wręczenia Nagród „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego za rok 2021, w ramach XV, jubileuszowej edycji. Historię i ideę Nagrody przybliżył zebranym Ryszard Kruk, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny a decyzje w sprawie przyznania nagród przedstawiła Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna Almanachu Muszyny.

Nagrody za rok 2021 otrzymali: Bogdan Potoniec (publikacja pt. „Młyny i tartaki wodne doliny Popradu”, wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu) oraz Agata Tobiasz (publikacja pt. „Zakochany w górach. O wędrówkach Szczęsnego Morawskiego”, wyd. Gmina Stary Sącz). Nagrody laureatom wręczyły: Marta Mordarska, radna Województwa Małopolskiego, I wiceprzewodnicząca Komisji Kultury UM WM, Monika Gubała, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM WM, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski oraz Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.

Laudację na cześć nagrodzonych wygłosili: Sylwester Rękas, kierownik oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie, odział w Nowym Sączu oraz tarnowski historyk, dr Marek Smoła. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył Agacie Tobiasz Srebrne Jabłko Sądeckie.

O kontynuacji Nagrody w przyszłości opowiedziała Monika Jackowicz – Nowak, dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

 

Fot. Piotr Droździk