filie

 

Film przybliżający sylwetkę sądeczanina płk Włodzimierza Kodrębskiego. Od 1953 roku Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu jest w posiadaniu pamiątek po nim i jego żonie Helenie, które są prezentowane w Miasteczku Galicyjskim.

Opracował i czytał Bartłomiej Czech

Zdjęcia, montaż – Jacek Kurzeja

Produkcja – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Nowy Sącz, lipiec 2021