filie

16 lutego w Galerii Ratuszowej Miasteczka Galicyjskiego odbył się wernisaż wystawy „Sztuka natury – portret ziemi sądeckiej. Marek Liber malarstwo”.

Kuratorem wystawy Marka Libra, członka Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu, jest Alicja Przybyszowska. Wystawa powstała w ramach dyplomu kuratorskiego na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Wernisaż połączony był z uroczystością wręczenia Markowi Librowi odznaczenia Srebrne Jabłko Sądeckie, które wręczył wicestarosta Powiatu Nowosądeckiego Antoni Koszyk.

Wystawa potrwa do 30 kwietnia 2023 r.

 

***
Wystawa realizowana w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Muzealne spotkania z kulturą i tradycją dla wszystkich” w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Fot. Piotr Droździk