filie

17 marca w Domu Gotyckim odbył się wernisaż wystawy rzeźb wybitnego łemkowskiego artysty Grzegorza Pecucha (1923-2008), urodzonego we Florynce na Sądecczyźnie, zmarłego w Zakopanem. Na wystawie możemy oglądać ok. 50 prac artysty, w tym pełnoplastyczne rzeźby, rysunki Nikifora, Florynki oraz prace płaskorzeźbione.

Grzegorza Pecucha rzeźbienie interesowało od najmłodszych lat. Pierwsze prace robił podczas pilnowania krów na pastwisku. W 1950 roku ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Następnie studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Mariana Wnuka w 1956 roku. Po ukończeniu studiów przyjął ofertę pracy w szkole artystycznej w Zakopanem. W tym czasie dyrektorem szkoły był Antoni Kenar, a uczyli znakomici artyści, tj. Antoni Rząsa, Tadeusz Brzozowski czy Władysław Hasior.

W wydarzeniu wzięło udział wielu gości, w tym radna wojewódzka Marta Mordarska, wiceprzewodnicząca komisji kultury UM WM, rodzina Grzegorza Pecucha: żona artysty Zofia Pecuch oraz syn, Dariusz Pecuch a także prof. dr. hab. Andrzej Szarek.

Wystawa będzie czynna do 27 maja 2023 r.

 

***

Wystawa realizowana w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Muzealne spotkania z kulturą i tradycją dla wszystkich” w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Fot. Piotr Droździk