filie

10 marca w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu z udziałem zaproszonych gości odbył się wernisaż wystawy pt. „Fotogawęda. Ze zbiorów Mieczysława Cholewy”. Na ekspozycji pokazano fotografie wykonane z negatywów szklanych, rysunki oraz wydawnictwa autorstwa Mieczysława Cholewy, ale też zgromadzone przez niego oryginalne góralskie stroje ludowe i ich elementy oraz instrumenty. Zarówno fotografie, jak i artefakty dokumentują kulturę Sądecczyzny i rejonów sąsiednich, w tym Podhala.

***

Wystawa realizowana w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Muzealne spotkania z kulturą i tradycją dla wszystkich” w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Fot. Piotr Droździk