filie

29 listopada w Gmachu Głównym odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dotyczące dalszego rozwoju Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Do przeprowadzenia warsztatów zostały zobowiązane instytucje kultury Województwa Małopolskiego w ramach Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Poruszane na spotkaniu tematy dotyczyły m.in. dalszego pozyskiwania, udostępniania i ochrony zbiorów, zdobywania funduszy, rozwoju infrastruktury, przeprowadzania szkoleń dla kadry itp.

 

 

Fot. Piotr Droździk